Trà Vinh dành hơn 2 tỷ đồng mỗi năm hỗ trợ dạy và học chữ Khmer trong nhà chùa

Dịp hè hàng năm, Trà Vinh có khoảng 2.000 học sinh ở 3 cấp Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông theo học bổ túc, nâng cao trình độ văn hóa chữ Khmer tại các điểm chùa Khmer. Gần 200 giáo viên, nhà sư đứng lớp giảng dạy được chi trả kịp thời đúng chế độ, định mức qui định. Toàn tỉnh Trà Vinh hiện có 8 trường Phổ thông dân tộc nội trú, 121 trường Tiểu học và Trung học cơ sở, 8 trường Trung cấp Pali-Khmer tổ chức dạy tiếng Khmer với khoảng 19.000 học sinh theo học hàng năm. Tỉnh đã trang bị trên 123.000 sách giáo khoa tiếng Khmer cho học sinh với tổng kinh phí trên 1,5 tỷ đồng.

Học sinh theo học ở các trường dân tộc nội trú, trường dự bị đại học dân tộc được tỉnh thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ như miễn giảm học phí theo quy định; cấp học bổng cho trên 7.700 học sinh và các chính sách hỗ trợ khác.

Thực hiện chính sách cử tuyển theo Nghị định số 49/2015/NĐ-CP, ngày 15/5/2015 của Chính phủ, toàn tỉnh đã cử 307 học sinh đi đào tạo theo chế độ cử tuyển. Tính đến nay, toàn tỉnh có 356 sinh viên cử tuyển đã tốt nghiệp, kể cả học sinh, sinh viên được cử tuyển đào tạo trước năm 2010. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên là người dân tộc thiểu số được tỉnh quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn chuyên môn nghiệp vụ. Hiện toàn tỉnh có trên 2.200 cán bộ, giáo viên là người Khmer, có 126 công chức, viên chức cán bộ quản lý, giáo viên người Khmer đang học cao học.

Phúc Sơn

Đề xuất