TP. Hồ Chí Minh: Muối mất giá, diêm dân điêu đứng

Diêm dân chỉ bán được khoảng 25.000 - 30.000 đồng/1 giạ muối (khoảng 20kg), chưa bằng một nửa giá muối so với năm 2015. Trước tình hình trên, UBND thành phố đã chấp nhận chủ trương hỗ trợ tiêu thụ muối tồn đọng cho diêm dân với sản lượng thu mua không quá 30.000 tấn muối trải bạt. Ngoài ra, UBND thành phố còn chấp thuận đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho các công ty thực hiện phương án vay vốn tín dụng, hỗ trợ lãi vay để thu mua dự trữ muối giúp diêm dân.
 
Một số hình ảnh: Người dân thu hoạch muối tại xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ.

 

 

 

 

 

 

 

 Đề xuất