Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV

Chiều 20/7, tại Nhà Quốc hội, với sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Vương Đình Huệ, Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV bằng hệ thống biểu quyết điện tử.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong giai đoạn mới

Sáng 20/7, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng với nhan đề: "Phát huy truyền thống vẻ vang và các kết quả đạt được, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong giai đoạn mới”.


Ông Nguyễn Hoài Anh tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận

Ngày 16/7, Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bình Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã được tiến hành theo hình thức trực tuyến, nhằm hoàn thiện các chức danh thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh và thông qua các Nghị quyết quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh phát triển trong nhiệm kỳ mới.


Bầu lãnh đạo chủ chốt HĐND và UBND tỉnh Bình Phước

Ngày 30/6, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất nhằm xem xét, quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; kiện toàn nhân sự một số chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND và UBND tỉnh.


Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh tái đắc cử

Ngày 30/6, tại kỳ họp thứ nhất khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tây Ninh đã bầu các chức danh Chủ tịch HĐND, các phó Chủ tịch HĐND, các ban của HĐND tỉnh; bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND), các phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân UBND và các Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.


Bầu các chức danh chủ chốt của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày 30/6, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, các Ban HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và các Ủy viên UBND.