Tổng thu ngân sách của Hà Nội vượt 3,8% dự toán

Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội cho biết thêm, để hoàn thành nhiệm vụ trên, cơ quan này đã chủ động tích cực phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, hải quan và các ngân hàng thương mại trên địa bàn tập trung thực hiện nhanh gọn, chính xác các khoản thu. Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin rút ngắn các thủ tục hành chính không cần thiết để giúp các doanh nghiệp, đơn vị thuận lợi trong việc nộp ngân sách nhà nước.

Năm 2016, Hà Nội có nhiều doanh nghiệp xin gia hạn nộp thuế. Ảnh: TTXVN

Mặc dù còn nhiều khó khăn, cần nguốn vốn để đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn nhưng năm 2016, thành phố Hà Nội có một “quyết định táo bạo” là dừng phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô như kế hoạch. 

Để hoàn thành nhiệm vụ cũng như thu bù số lượng trái phiếu dừng phát hành, hàng tháng lãnh đạo thành phố tổ chức giao ban, đôn đốc các cơ quan liên quan, giao cho người đứng đầu cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm về việc thu, chi ngân sách. Đồng thời, thành phố Hà Nội, đẩy mạnh thu nợ các khoản liên quan đến đất. Nhờ các giải pháp đồng bộ, Hà Nội đã cán đích thu ngân sách năm 2016. 

Về việc giải ngân vốn đầu tư, Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội đã chủ động với các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong cơ chế chính sách, đẩy nhanh giải ngân vốn theo kế hoạch.

Đến thời điểm 12 giờ  ngày 31/12, ngân sách trung ương đã giải ngân được 6.596 tỷ đồng, bằng 76% kế hoạch; ngân sách địa phương giải ngân được 30.725 tỷ đồng, bằng 96,7% kế hoạch. Dự kiến đến 24 giờ đêm 31/12, đơn vị sẽ hoàn thành tốt việc khóa sổ, quyết toán ngân sách 2016. 

Ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Tổng cục trưởng, kiêm Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội cho biết, trong năm 2017, đơn vị được cấp trên giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 187.572 tỷ đồng. 

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trên, Cục Thuế Hà Nội đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và hai khâu đột phá; trong đó, tập trung vào các nhóm giải pháp như: cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chấp hành kỷ cương, tăng cường thu hồi nợ thuế. 

Xác định nhiệm vụ thu ngân sách năm 2017 rất nặng nề, đòi hỏi phải có sự nỗ lực của các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu, ngay từ ngày đầu, giờ đầu của năm, các cơ quan của thành phố Hà Nội phải tập trung thu ngân sách. Các sở, ngành như: Thuế, Hải quan, Kho bạc, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư phải phối hợp chặt chẽ với nhau để tìm hướng giải quyết tháo gỡ những thủ tục hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước. 

Nhận định, hộ kinh doanh cá thể, sẽ đóng góp một phần đáng kể vào ngân sách thành phố nhưng lâu nay chưa được quan tâm quản lý thu thuế. Do vậy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị, Cục Thuế Hà Nội, cần phối hợp với các bên liên quan ứng dụng công nghệ thông tin, tiến hành lập cơ sở dữ liệu thu đối với hộ kinh doanh. 

Bên cạnh việc chỉ đạo tăng cường thu ngân sách bằng những giải pháp đã đề ra, Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng yêu cầu các sở ngành xây dựng lại đơn giá chi tiêu công theo hướng giảm để tiếp kiệm ngân sách nhưng vẫn đảm bảo chất lượng công việc. Qua đó, dành nguồn lực xây dựng hạ tầng thành phố khang trang hơn.


Đề xuất