Tổng kết Chương trình thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Trong năm qua, công tác tuyên truyền các cơ quan báo chí, Mặt trận và các tổ chức đã đi vào chiều sâu, được triển khai đồng bộ, sâu rộng trong nhân dân, góp phần nâng cao ý thức tiêu thụ hàng Việt.

Các doanh nghiệp Việt từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường, các mô hình phân phối, điểm bán hàng Việt đã được triển khai hiệu quả. Trên 80% hàng Việt Nam chiếm lĩnh thị trường tại các hệ thống phân phối.


Trang tin điện tử tổng hợp Báo ảnh Dân tộc và Miền núi (Thông tấn xã Việt Nam) trân trọng giới thiệu một số hình ảnh về hoạt động trên:
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh khen thưởng các tập thể có đóng góp trong cuộc vận động. Ảnh: Phương Vy-TTXVN.
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh khen thưởng các tập thể có đóng góp trong cuộc vận động. Ảnh: Phương Vy-TTXVN.
Lãnh đạo MTTQVN Thành phố Hồ Chí Minh khen thưởng các tập thể có đóng góp trong cuộc vận động. Ảnh: Phương Vy-TTXVN


Đề xuất