Tổng kết 5 năm thực hiện ba văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc

Hội nghị tổng kết công tác 05 năm thực hiện triển khai 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc được tổ chức ngày 30/10 tại Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia Hồ Xuân Sơn chủ trì Hội nghị. Lãnh đạo, đại diện các Bộ như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải và 7 tỉnh biên giới trên đất liền Việt – Trung đã tham dự và trình bày tham luận tại Hội nghị.
 
Thực hiện Chỉ thị số 1326/CT-TTg ngày 27/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai 3 văn kiện biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, trong 5 năm qua, các Bộ ngành và địa phương biên giới đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao trong chỉ đạo, điều hành và tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải quyết các vấn đề nảy sinh trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững sự ổn định của đường biên giới, mốc quốc giới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cư dân biên giới.
 
Để đạt được kết quả trên, các Bộ ngành liên quan và 7 tỉnh biên giới phía Bắc đã tích cực phối hợp từng bước hoàn thiện bộ máy tổ chức từ trung ương đến địa phương; xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện 3 văn kiện; phát huy có hiệu quả vai trò chức năng của mình trong công tác quản lý Nhà nước về biên giới, lãnh thổ; hoàn thành tốt những công việc sau phân giới cắm mốc như: nhận biết đường biên giới, di dời mồ mả, triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến 3 văn kiện, xây dựng kè bảo vệ bờ sông, suối, cồn bãi trên sông suối biên giới, kè bảo vệ mốc quốc giới; mở, nâng cấp các cặp cửa khẩu mà hai Bên đã thỏa thuận; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch; và tăng cường giao lưu hữu nghị, kết nghĩa thôn bản ở vùng biên giới hai nước.
 
Về song phương, các lực lượng chức năng hai bên thường xuyên trao đổi, phối hợp thực hiện có hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, lãnh thổ; hợp tác hữu nghị giữa các địa phương biên giới hai nước ngày càng được tăng cường, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới hai nước và xây dựng đường biên giới Việt – Trung thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị.
 
Hội nghị đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá công tác của Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Liên hợp biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc, đề ra phương hướng, trọng tâm công tác trong giai đoạn tiếp theo.
 
Phát biểu bế mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn nhấn mạnh các cơ quan chức năng quản lý biên giới cần tiếp tục coi trọng công tác bảo vệ, quản lý biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, củng cố an ninh quốc phòng, trật tự trị an vùng biên giới, thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa chính quyền và nhân dân địa phương biên giới hai nước, góp phần củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc./.

Đề xuất