Tổng kết 3 năm thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg về cấp ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn

Ngày 11/1/2022, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn” giai đoạn 2019 – 2021 và triển khai nhiệm vụ những năm tiếp theo. Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy Ban Dân tộc chủ trì hội nghị.

Trong những năm qua, vùng Dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS và MN) đã có những chuyển biến quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Đời sống vật chất của đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh hàng năm, bình quân toàn vùng DTTS và MN giảm 2-3%/năm; riêng các xã đặc biệt khó khăn giảm 3-4%/năm trở lên; các huyện nghèo giảm 5-6%/năm trở lên. Tuy nhiên, vùng DTTS và MN vẫn là địa bàn nghèo nhất của cả nước, tỷ lệ hộ nghèo DTTS cao. Tính đến năm 2020, hộ nghèo DTTS trong tổng số hộ nghèo cả nước chiếm đến 61,29%, trong khi người DTTS chỉ chiếm 14,7% dân số của cả nước.

Tong ket 3 nam thuc hien Quyet dinh 45/QD-TTg ve cap an pham bao, tap chi cho vung dan toc thieu so, mien nui, vung dac biet kho khan hinh anh 1Ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Hoàng Tâm - DTMN

Là cơ quan thường trực thực hiện chính sách, Ủy ban Dân tộc đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, các Bộ, ngành liên quan và địa phương trong công tác chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quyết định số 45-QĐ/TTg; chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch, quản lý, định hướng và hướng dẫn triển khai tổ chức thực hiện chính sách kịp thời; công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng, hiệu quả các ấn phẩm báo, tạp chí cấp cho các đối tượng thụ hưởng được thực hiện hằng năm.

Tong ket 3 nam thuc hien Quyet dinh 45/QD-TTg ve cap an pham bao, tap chi cho vung dan toc thieu so, mien nui, vung dac biet kho khan hinh anh 2Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hoàng Tâm - DTMN

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg, định hướng tuyên truyền hằng quý, hằng năm và định hướng tuyên truyền theo chuyên đề gắn với các sự kiện chính trị, nhiệm vụ trọng tâm công tác dân tộc, chính sách dân tộc đối với các báo, tạp chí thực hiện Quyết định số 45/ QĐ – TTg và các quy định có liên quan, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức rà soát số lượng tin, bài tuyên truyền theo các lĩnh vực, vùng miền trên từng số báo, đánh giá chất lượng, nội dung. Nhiều báo, tạp chí có lượng tin bài trên các lĩnh vực, vùng miền cân đối, chất lượng nội dung, hình thức được đánh giá cao như báo Dân tộc và Phát triển, báo Tài nguyên và Môi trường, báo Tin tức, báo Tuổi trẻ Thủ đô…

Tong ket 3 nam thuc hien Quyet dinh 45/QD-TTg ve cap an pham bao, tap chi cho vung dan toc thieu so, mien nui, vung dac biet kho khan hinh anh 3Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh phát biểu. Ảnh: Hoàng Tâm - DTMN

Các cơ quan báo chí đã bám sát và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và của Ủy ban Dân tộc; thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin đầy đủ, kịp thời về các sự kiện quan trọng, những vấn đề cấp bách của đất nước. Cụ thể là: Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 và Bầu cử Quốc hội khóa XV; Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020; 75 năm Ngày thành lập Cơ quan quản lý về công tác dân tộc ngày 3/5/1946 – 3/5/2021; phòng, chống dịch COVID-19.

Ngoài ra, các cơ quan báo chí đã thông tin về những nội dung khác liên quan đến công tác dân tộc và chính sách dân tộc góp phần nâng cao nhận thức cho đồng bào vùng DTTS và MN: giới thiệu gương người tốt, việc tốt, gương khởi nghiệp – làm giàu; tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cho đồng bào, không nghe kẻ xấu xúi giục; thông tin về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào dạy tốt, học tốt ở các trường dân tộc; áp dụng khoa học kỹ thuật trong lao động sản xuất, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và bảo vệ môi trường.

Các báo, tạp chí thực hiện chính sách đã tích cực tuyên truyền, thông tin có định hướng, đấu tranh chống âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở vùng đồng bào DTTS, vùng biên giới…

Các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg đã kịp thời truyền tải thông tin đến đồng bào các dân tộc thiểu số với những nội dung, hình thức đa dạng, phong phú. Đồng thời, khẳng định niềm tin son sắt của đồng bào với Đảng, Nhà nước, với Bác Hồ kính yêu.

Thời gian tới, các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tăng cường đồng thuận xã hội; củng cố lòng tin của đồng bào với Đảng và Nhà nước, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hòa nhập phát triển cùng đất nước.

Tong ket 3 nam thuc hien Quyet dinh 45/QD-TTg ve cap an pham bao, tap chi cho vung dan toc thieu so, mien nui, vung dac biet kho khan hinh anh 4Ông Nguyễn Tuấn Hùng, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Tâm - TTXVN

Các đại biểu tham dự Hội nghị đánh giá cao những kết quả thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg giai đoạn 2019-2021 cho vùng DTTS và MN. Các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong giai đoạn 2022-2025 như: nâng cao vai trò của Ban Dân tộc các địa phương; đổi mới hình thức cung cấp thông tin (tăng cường thêm báo hình, số hóa nội dung trên các mạng xã hội, đầu tư đồng bộ hệ thống truyền thanh, cung cấp thiết bị di động thông minh...); vận động người dân có thói quen đọc báo; kịp thời điều chỉnh và mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách; nâng cao chất lượng, tăng cường thêm nội dung, chuyên đề như: giải đáp pháp luật, bản sắc văn hóa; thành lập kênh để kết nối, chia sẻ, trao đổi thông tin....

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Hùng, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam khẳng định: Mặc dù hiện nay có nhiều hình thức truyền tải thông tin, tuy nhiên, báo giấy vẫn là kênh thông tin hiệu quả trong việc chuyển tải thông tin tới vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS và MN. Các báo, tạp chí về mặt nội dung nên có nghiên cứu để tổ chức những tuyến thông tin phù hợp với từng địa bàn, từng vùng, từng dân tộc khác nhau. Thông tấn xã Việt Nam, với vai trò thông tin nguồn, với 63 cơ quan thường trú ở các tỉnh thành trên cả nước sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ các đơn vị báo chí trong việc thu thập thông tin, cũng như kiểm chứng thông tin tại địa phương để góp phần truyền tải những tác phẩm báo chí có chất lượng đến với vùng đồng bào DTTS và MN, vùng đặc biệt khó khăn.

Tong ket 3 nam thuc hien Quyet dinh 45/QD-TTg ve cap an pham bao, tap chi cho vung dan toc thieu so, mien nui, vung dac biet kho khan hinh anh 5Các điểm cầu dự trực tuyến. Ảnh: Hoàng Tâm - DTMN

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí đã đồng hành cùng UBDT trong công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận, góp phần quan trọng đối với sự phát triển vùng DTTS và MN thời gian qua.

Bộ trưởng nêu rõ, với đặc thù vùng đồng bào DTTS và MN còn nhiều khó khăn, các cơ quan báo chí cần nâng cao chất lượng nội dung, đa dạng hình thức để truyền tải thông tin đến với người dân; đẩy mạnh công tác bám sát địa bàn để tiếp nhận thông tin hai chiều và phản ánh thông tin một cách chân thực, kịp thời, đầy đủ.

Thời gian tới, trên cơ sở triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia, cần sớm rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn, tránh làm gián đoạn việc thực hiện chính sách. Cần điều chỉnh công tác xây dựng kế hoạch để tháo gỡ các khó khăn của giai đoạn 2019-2021. Chủ nhiệm UBDT mong muốn trong thời gian tới, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chặt chẽ hơn để triển khai chính sách đạt hiệu quả cao nhất trong giai đoạn tiếp theo.

Hoàng Tâm

Tin liên quan

Tăng cường công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc

Chiều 16/11, tại Hà Nội, Ban Cán sự đảng Ủy ban Dân tộc phối hợp với Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2016 - 2020, ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025.Đề xuất