Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đoàn đại biểu dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh, chào mừng các đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 5, mang đến những tình cảm thân thiết đối với đất nước, nhân dân Việt Nam , đưa thế giới đến gần với Việt Nam hơn và giúp Việt Nam gắn bó hơn với thế giới. 
 
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, gần 20 năm qua, trên thực tế đã dần hình thành một ngành khoa học nghiên cứu về Việt Nam. Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần này đã lựa chọn chủ đề rất toàn diện, đề cập đến những vấn đề thiết thực, vừa mang tính khoa học vừa tư vấn chính sách cho Việt Nam. Tổng Bí thư đặc biệt hoan nghênh, cảm ơn các nhà khoa học luôn dành cho Việt Nam những ý kiến đóng góp chân tình, quý báu , thực sự là những người bạn thân thiết của Việt Nam. Các ý kiến tại Hội thảo sẽ được tập hợp, báo cáo với các cơ quan có trách nhiệm của Việt Nam để xem xét nghiên cứu trong quá trình xây dựng, cũng như chỉ đạo thực thi các đường lối, chính sách của Việt Nam. Những ý kiến đó của các nhà khoa học thể hiện tình cảm tốt đẹp, tâm huyết và mong muốn Việt Nam ngày càng phát triển hơn nữa, phù hợp với nguyện vọng của Việt Nam, để Việt Nam hội nhập ngày càng sâu hơn vào đời sống quốc tế.

 

Tổng Bí thư căn dặn các nhà khoa học của Việt Nam cần vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, không ngừng nâng cao trình độ, kiến thức và hiểu biết, trau dồi ngoại ngữ, tăng cường giao lưu, kết nối với các nhà khoa học quốc tế. Tổng Bí thư mong muốn các nhà khoa học Việt kiều đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài luôn hướng về quê hương đất nước, làm tốt vai trò cầu nối giữa Việt Nam với bạn bè thế giới, góp phần để ngành Việt Nam học ngày càng phát triển trong tương lai. Tổng Bí thư hoan nghênh và đồng tình với một số ý kiến, đề xuất nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà Việt Nam học, đồng thời thu hút chất xám của các khoa học, trong đó có việc thành lập một trung tâm thông tin nghiên cứu Việt Nam học, việc xây dựng bộ quốc chí Việt Nam…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh chung với các đại biểu. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Hội thảo quốc tế Việt Nam học bắt đầu được tổ chức từ năm 1998, đến nay là lần thứ 5. Đây là diễn đàn để các nhà nghiên cứu công bố các kết quả nghiên cứu mới về tất cả các lĩnh vực của Việt Nam; là dịp để các nhà nghiên cứu kết nối, gặp gỡ giao lưu, trao đổi các mối quan tâm, qua đó nâng cao tri thức và hiểu biết về Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp, tư vấn chính sách cho Đảng, Nhà nước Việt Nam. 
 


Đề xuất