Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng

Ngày 22/4, phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lạng Sơn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều cố gắng, tạo bước phát triển mới trong thời gian qua. Đặc biệt, Lạng Sơn đã triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách bài bản, mang lại kết quả rõ rệt.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Lạng Sơn cần chọn khâu đột phá để phát triển vươn lên. Xây dựng nông thôn mới là mũi nhọn cần phát triển mạnh trong thời gian tới, tỉnh cần tổng kết, nhân rộng những mô hình tốt, kinh nghiệm hay về xây dựng nông thôn mới. Tổng Bí thư lưu ý Lạng Sơn chủ động làm tốt công tác quốc phòng an ninh, kết hợp kinh tế với quốc phòng, củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với các tỉnh biên giới Trung Quốc, trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, đồng thời bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cán bộ chủ chốt tỉnh Lạng Sơn.
Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Tổng Bí thư nhấn mạnh, cùng với phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong đó cán bộ là then chốt của then chốt, là cái gốc của cách mạng. Lạng Sơn cần tập trung làm tốt công tác cán bộ, có quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng bài bản, cho sắp tới và cho lâu dài...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, tặng quà gia đình anh Phùng Văn Lít, thương binh 1/4 ở thôn Làng Đồn, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn). Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Tổng Bí thư đến thăm thôn Quán Thanh, nơi chuyên canh na cao sản của xã nông thôn mới Chi Lăng, huyện Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn).
Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt tỉnh Cao Bằng ngày 23/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đã nỗ lực cố gắng, vượt qua khó khăn thách thức và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh và củng cố, phát triển quan hệ giao lưu, hợp tác với các địa phương giáp biên của Trung Quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo chủ chốt tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Tổng Bí thư chỉ rõ: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, quốc phòng an ninh là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng. Cao Bằng cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng một cách bài bản, nghiêm túc, không chỉ trong nhiệm kỳ này mà nhiều nhiệm kỳ tiếp theo, phải thường xuyên kiểm điểm tự phê bình và phê bình, khắc phục, sửa chữa cho được những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm. Quan trọng là cán bộ, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu, liêm khiết, có năng lực, phải quy tụ, đoàn kết được cán bộ, đảng viên.
Tổng Bí thư lưu ý Cao Bằng cần đẩy mạnh liên kết vùng, tăng cường phối hợp với các địa phương lân cận, tranh thủ được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương, thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Để tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, cùng với công tác văn kiện, Cao Bằng cần chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự...
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Cao Bằng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương, dâng hoa và trồng cây lưu niệm tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong Khu di tích lịch sử Pác Bó ở xã Trường Hà, huyện Hà Quảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với cán bộ, nhân dân xã Trường Hà, huyện Hà Quảng (tỉnh Cao Bằng). Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Tổng Bí thư chụp ảnh chung với gia đình anh Nông Linh Long, thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng (tỉnh Cao Bằng). Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Đề xuất