Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 140 năm thành lập huyện Đông Anh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tớ dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Triển lãm “ Đông Anh- Đường tới tương lai”. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

 

 

Đề xuất