Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đánh giá cao vai trò quan trọng của báo chí

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và chỉ đạo Đại hội. Đến dự và chia vui cùng Đại hội còn có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh; Bí thư Trung ương Đảng Trương Hòa Bình; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội; các nhà báo lão thành, nguyên lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam qua các thời kì.
 
Các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.
 
* Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đánh giá cao vai trò quan trọng của báo chí

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những đóng góp to lớn của báo chí cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Tổng Bí thư chỉ rõ: 90 năm qua, Báo chí cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo, đã luôn đồng hành cùng những chặng đường đấu tranh kiên cường của Đảng ta, nhân dân ta, vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội. Trong các cuộc kháng chiến anh dũng chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc, báo chí nước ta đã trở thành một binh chủng quan trọng trên mặt trận tư tưởng; nhiều tác phẩm báo chí đã thực sự là "lời hịch cách mạng", "tiếng gọi non sông" thúc giục đồng bào cả nước cùng ra trận. Từ trong máu lửa chiến tranh, hàng trăm nhà báo - chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, góp phần tô thắm thêm trang sử vẻ vang của báo chí cách mạng và của dân tộc.
 
Trong thời kỳ đổi mới, gần 30 năm qua, những người làm báo tiếp tục là đội quân chủ lực trong việc định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy: Những năm gần đây, báo chí nước ta đã có bước phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ về nhiều mặt. Diện mạo, số lượng, chất lượng các ấn phẩm, các chương trình phát thanh, truyền hình và công nghệ làm báo... đã đạt được những bước tiến lớn. Chất lượng chính trị, chất lượng văn hóa và kỹ thuật - nghiệp vụ của báo chí ngày càng được cải thiện. Đội ngũ những người làm báo tăng nhanh, mặt bằng trình độ được nâng cao...
 
Báo chí đã phản ánh kịp thời diễn biến mọi mặt của đời sống xã hội, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, phát hiện và cổ vũ các nhân tố mới, điển hình tiên tiến và những thành tựu của công cuộc đổi mới; tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh những ý kiến đóng góp tâm huyết của các nhà khoa học, các giới đồng bào; kịp thời phê phán, đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, những thói hư tật xấu trong xã hội; phê phán, bác bỏ những thông tin, quan điểm sai trái, âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực phản động, thù địch, góp phần vào việc củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới.
 
Tổng Bí thư nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn đánh giá cao vai trò quan trọng của báo chí trong sự nghiệp cách mạng; luôn quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện để báo chí phát triển và mong muốn giới báo chí và Hội Nhà báo nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt sứ mệnh vẻ vang và cao cả của mình…
 
* Đồng chí Thuận Hữu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa X
 
Đại hội đại biểu toàn quốc lấn thứ X của Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kì 2015-2020 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Trong đó, phiên nội bộ diễn ra trong 2 ngày 7-8/8, phiên chính thức diễn ra ngày 9/8, với sự tham dự của hơn 500 nhà báo, đại diện cho hơn 22.000 nhà báo, hội viên trong cả nước.

Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020 phát biểu.
Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Trong phiên họp chính thức, Đại hội đã nghe báo cáo kết quả phiên họp nội bộ; báo cáo tổng hợp nội dung các tham luận của đại biểu; báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội khóa IX.
 
Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X, nhiệm kì 2015-2020, gồm 57 đồng chí. Ban Chấp hành đã họp phiên đầu tiên và bầu ra Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra của Hội. Đồng chí Thuận Hữu, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa IX tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa X, nhiệm kì 2015-2020.

Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt Đại hội.
Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Phát biểu bế mạc Đại hội, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu nhấn mạnh: Đại hội đã khẳng định và biểu dương những nỗ lực, đóng góp quan trọng của báo chí cả nước, Hội nhà báo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong hoạt động báo chí cũng như hoạt động của các cấp Hội. Đại hội cũng xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội nhiệm kì mới. Đại hội cũng xem xét sửa đổi, bổ sung điều lệ Hội khóa IX, với nhiều điểm mới phù hợp với tình hình hoạt động Hội trong giai đoạn 2015-2020.
 
Đại hội phân tích sâu sắc tình hình báo chí trong nước và quốc tế, những thách thức và cơ hội, các vấn đề đặt ra trong công tác hội hiện nay. Các đại biểu đều nhất trí khẳng định: Báo chí nước ta trong những năm gần đây phát triển mạnh mẽ cả về số lượng, chất lượng và không ngừng đổi mới phương thức hoạt động. Sự phát triển không thể hiện chỉ ở số lượng cơ quan báo chí tăng hàng năm, số lượng người hoạt động trong lĩnh vực báo chí cũng tăng, chất lượng đội ngũ nhà báo từng bước được nâng cao mà còn thể hiện ở sự phát triển các loại hình báo chí, phóng viên đa phương tiện.
 
Tại Đại hội, các đại biểu cũng tập trung thảo luận, nhất trí đưa ra các phương hướng chủ yếu và 11 nhiệm vụ trọng tâm, 8 giải pháp cơ bản của Hội nhằm thực hiện các hoạt động nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam trong nhiệm kì 2015-2020. 

Đề xuất