Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn nhân kỷ niệm 30 năm ngày mất (10/7/1986 - 10/7/2016) tại nhà riêng số 6, phố Hoàng Diệu, Hà Nội. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN

Đồng chí Lê Duẩn sinh ngày 7/4/1907 trong một gia đình lao động có truyền thống yêu nước, tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Với 79 tuổi đời, gần 60 năm hoạt động cách mạng, 26 năm liên tục trên cương vị Bí thư thứ Nhất và Tổng Bí thư của Đảng ta, đồng chí Lê Duẩn đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tổng Bí thư Lê Duẩn là nhà lãnh đạo chính trị kiên định, nhà chiến lược xuất sắc, nhà tổ chức tài năng, nhà tư tưởng, một trí tuệ lớn của cách mạng Việt Nam. Tổng Bí thư Lê Duẩn là tấm gương sáng về lòng trung thành vô hạn đối với Đảng và cách mạng, với Tổ quốc và nhân dân, với lý tưởng cộng sản.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thành kính dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn công lao to lớn của Tổng Bí thư Lê Duẩn đối với đất nước, dân tộc, với Đảng và nhân dân ta. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, kiên định đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn thách thức, tranh thủ thời cơ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đề ra, không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh, đất nước ta ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi thân nhân, gia đình Tổng Bí thư Lê Duẩn. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ân cần thăm hỏi và chúc thân nhân của Tổng Bí thư Lê Duẩn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, phát huy truyền thống gia đình, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc./.

Đề xuất