Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng : Các đại biểu được bầu lần này sẽ hết lòng vì dân, vì

Sáng 22/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân uỷ Trung ương đến bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 tại Khu vực bỏ phiếu số 3, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng , thành phố Hà Nội. Ảnh: Trí Dũng-TTXVN


Trả lời phỏng vấn trước đông đảo phóng viên báo chí trong nước và nước ngoài ngay sau khi bỏ phiếu bầu cử, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ mong muốn, cũng là kỳ vọng của cử tri cả nước, t ất cả đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp được bầu lần này, sẽ hết lòng vì dân vì nước, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ mà Hiến pháp và pháp luật quy định. Đó là tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp - người đại biểu được dân tín nhiệm cử ra, thay mặt cho dân để tham gia quản lý đất nước, quản lý xã hội. 

Về vai trò của các cơ quan dân cử và đại biểu dân cử trong việc tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Trách nhiệm của Quốc hội và HĐND trong nhiệm kỳ sắp tới là phải tiếp tục thực hiện thật tốt chức năng của cơ quan dân cử đã được quy định trong Hiến pháp và pháp luật. Đối với Quốc hội, phải thực hiện thật tốt trách nhiệm là cơ quan lập pháp cao nhất, cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, thực hiện thật tốt ba chức năng: Lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Đồng thời, Quốc hội phải thực hiện thật tốt công tác đối ngoại nghị viện trong điều kiện hiện nay, có quan hệ thật tốt với nghị viện các nước trên thế giới. Tổng Bí thư tin tưởng: “Mỗi vị đại biểu trúng cử lần này sẽ luôn nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị của chúng ta nói chung, trong đó có Quốc hội và HĐND các cấp nói riêng.” 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời phỏng vấn của báo chí tại Khu vực bỏ phiếu số 3, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng. Ảnh: Trí Dũng-TTXVN


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn cử tri và nhân dân cả nước đã tích cực hưởng ứng cuộc bầu cử lần này. “Đây là lần thứ 14, chúng ta tiến hành cuộc tổng tuyển cử trong cả nước, nhưng là cuộc bầu cử quy mô lớn nhất t ừ trước đến nay, với hơn 69 triệu cử tri đi bỏ phiếu, bầu ra 500 đại biểu Quốc hội khóa XIV, 322.966 đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, trong đó gần 4000 đại biểu HĐND cấp tỉnh, gần 25.000 đại biểu HĐND cấp huyện và hơn 294.000 đại biểu HĐND cấp xã. Hoan nghênh c ác vị cử tri trong thời gian vừa qua đã tham gia đầy đủ quy trình giới thiệu, hiệp thương, vận động bầu cử; vui mừng phấn khởi hòa cùng không khí nô nức của cử tri trong ngày bầu cử, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng bà con sẽ đi bầu cử đông đủ, lựa chọn đúng người mà mình thấy xứng đáng nhất trong những người xứng đáng, bầu ra những đại biểu ưu tú của nhân dân để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó./. 


Đề xuất