Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tiếp đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta

Đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào không ngừng được củng cố và phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước; bày tỏ cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn mà Lào đã dành cho Việt Nam từ trước đến nay; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, tài sản vô giá của hai Đảng, hai dân tộc. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounhang Volachith tiếp đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đang có chuyến thăm, làm việc tại Lào. Ảnh: Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại Lào


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounhang Volachith nhiệt liệt chào mừng đồng chí Trương Thị Mai dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam sang thăm và tham dự Hội thảo lý luận lần thứ 4 giữa hai Đảng thể hiện sinh động mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam; đồng thời thông báo với Đoàn một số nét về tình hình Lào gần đây; bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực trên tất cả các lĩnh vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounhang Volachith chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; khẳng định Lào sẽ cùng với Việt Nam giữ gìn và vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. 

- Cùng ngày, tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra Cuộc hội thảo lý luận lần thứ 4 giữa Đảng ta với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với chủ đề “Hội nhập quốc tế - Kinh nghiệm Lào, kinh nghiệm Việt Nam”. 

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân cách mạng Lào do đồng chí Kikeo Khaykhamthiphun (Ki-kẹo Khảy-khăm-thị-phun), Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Hội đồng Khoa học xã hội quốc gia Lào, làm Trưởng đoàn. 

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định hội nhập quốc tế là định hướng chiến lược lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với mục tiêu củng cố môi trường hòa bình, tranh thủ tối đa các điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước nhanh và bền vững, nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước; góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. 


Đề xuất