Tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII sẽ diễn ra từ ngày 6-8/11 (một số hoạt động thể thao bắt đầu từ ngày 4/11).

Ngày hội có chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa đồng bào Khmer Nam Bộ bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, hội nhập và phát triển” với sự tham gia của 12 tỉnh, thành phố gồm Sóc Trăng, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Tây Ninh, Bình Phước, thành phố Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày hội là sự kiện văn hóa quy mô lớn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các bên liên quan tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Dự kiến, trong khuôn khổ Ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động như Liên hoan nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc, lễ hội dân gian, thi đấu thể thao và trò chơi dân gian, giới thiệu văn hóa ẩm thực, triển lãm... Các hoạt động này góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với việc giữ gìn, tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer trong xu thế hội nhập, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Các chương trình có nội dung tiêu biểu, phù hợp, có tính nghệ thuật cao, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ của nhân dân; gắn hoạt động văn hóa, thể thao với quảng bá tiềm năng, thu hút phát triển du lịch của các tỉnh, thành phố. Các hoạt động cũng góp phần đề cao vai trò của chủ thể văn hóa, đảm bảo yếu tố bảo tồn, tôn vinh và phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với yếu tố thời đại. Các hoạt động cũng do các nghệ nhân, nghệ sỹ, diễn viên, vận động viên quần chúng... là người dân tộc Khmer thực hiện, có sự tham gia của chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc Khmer.

Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V, Khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 sẽ diễn ra song song với Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII. Lễ hội này nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer, nhất là khi Lễ hội Đua ghe Ngo của đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đồng bào Khmer Nam Bộ là bộ phận không thể tách rời trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Với khoảng 1,3 triệu người, đồng bào Khmer sống tập trung tại các tỉnh Nam Bộ như Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang, An Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ, Vĩnh Long... Qua quá trình cộng cư lâu đời cùng các dân tộc khác trên mảnh đất Nam Bộ, người Khmer đã có sự giao thoa văn hóa nhưng họ vẫn giữ được những nét đặc sắc, tinh hoa của dân tộc. Thể hiện rõ nét nhất là những ngôi chùa Khmer và sinh hoạt ở các phum sóc, gắn liền với Phật giáo Nam tông qua tiếng nói, chữ viết, lễ hội truyền thống, hình thức nghệ thuật (kiến trúc, điêu khắc, hội họa, âm nhạc, sân khấu, ca múa)...

Thanh Giang

Tin liên quan

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ: Tích cực chuẩn bị cho mùa đua ghe Ngo

Lễ hội đua ghe Ngo không chỉ là hoạt động thể thao, thể hiện tính cộng đồng, mà còn có ý nghĩa văn hóa, tâm linh đặc biệt với đồng bào Khmer. Lễ hội đua ghe Ngo Sóc Trăng trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là tin vui đối với đồng bào Khmer, tạo động lực để bà con tiếp tục gìn giữ, phát huy giá trị lễ hội truyền thống đặc sắc.


Tôn vinh giá trị truyền thống, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII sẽ diễn ra tại tỉnh Sóc Trăng từ ngày 6-8/11; một số hoạt động thể thao bắt đầu từ ngày 4/11. Có 12 tỉnh, thành phố sẽ tham gia các hoạt động trong Ngày hội gồm: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Tây Ninh, Bình Phước, thành phố Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh.Đề xuất