Toàn cảnh đưa toa tàu đầu tiên của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông lên đường ray an toàn

Cảnh sát giao thông thực hiện phân luồng phục vụ đưa toa tàu đầu tiên lên đường ray tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông. Ảnh: Huy Hùng- TTXVN


0 giờ 35 phút ngày 21/2, chiếc đầu máy đầu tiên được vận chuyển vào vị trí tập kết để đưa lên đường ray trên cao. Ảnh: Huy Hùng- TTXVN


Toa tàu đang được đưa vào vị trí để cẩu lên đường ray trên cao. Ảnh: Huy Hùng- TTXVN


Việc mắc cáp vào toa tàu được thực hiện tỷ mỷ, kỹ càng nhằm đảm bảo đưa toa tàu đầu tiên vào vị trí an toàn. Ảnh: Huy Hùng- TTXVN


Toa tàu đầu tiên chuẩn bị được đưa lên đường ray trên cao. Ảnh: Huy Hùng- TTXVN


Cần cẩu cỡ lớn đang cẩu toa tàu lên đường ray trên cao. Ảnh: Huy Hùng- TTXVN


Vào lúc 2 giờ 45 phút ngày 21/2, toa tàu đầu tiên đã được đặt thành công vào đường ray trên cao. Ảnh: Huy Hùng- TTXVN


Toa tàu đầu tiên đã được đưa lên đường ray trên cao an toàn. Ảnh: Huy Hùng- TTXVN

 

 
 

Đề xuất