Tổ chức tọa đàm về cuộc chiến tranh Việt Nam

Hội thảo về Việt Nam tại Argentina. (Ảnh: Diệu Hương/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Argentina, hơn 70 đại biểu là thành viên tổ chức Campora, phong trào xã hội liên kết với Đảng Mặt trận dân tộc Đoàn kết và Tổ chức với nhiều tư tưởng tiến bộ, đã tham dự buổi tọa đàm.

Buổi nói chuyện được bắt đầu bằng việc trình chiếu một bộ phim tư liệu ngắn về cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ của nhân dân Việt Nam, đặc biệt là hậu quả mà cuộc chiến này để lại. 

Nhân dịp này, giáo sư Ezequiel Ramoneda, thuộc trường Đại học Sanvador và Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, đã trình bày về bối cảnh thế giới và khu vực khi diễn ra cuộc chiến tranh Việt Nam cũng như những tác động của cuộc chiến này đối với nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Chủ tịch Viện Văn hóa Argentina-Việt Nam (ICAV) Poldi Sosa nhấn mạnh tấm gương anh hùng và đoàn kết của nhân dân Việt Nam trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm và trong công cuộc xây dựng đất nước, bài học kinh nghiệm cho thế hệ trẻ ngày nay, cũng như những thành tựu kinh tế-xã hội mà nhân dân ta đã đạt được.

Kết thúc cuộc nói chuyện, một bộ phim ngắn mang tên “Việt Nam ngày nay” nói về đời sống văn hóa, đất nước con người và công cuộc phát triển kinh tế cũng đã được trình chiếu.

Những người tham dự buổi nói chuyện cũng đã trao đổi về tình hình đất nước Việt Nam trong giai đoạn đổi mới và hội nhập quốc tế./.


Đề xuất