Tổ chức thành lập Học viện Dân tộc

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Đỗ Văn Chiến: Việc tổ chức lại Viện Dân tộc và Trường Cán bộ Dân tộc thành Học viện Dân tộc theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nhằm 3 mục đích chính: Tổ chức nghiên cứu khoa học, nghiên cứu cơ chế chính sách, những vấn đề đặt ra trong công tác dân tộc, tham mưu cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ những chủ trương lớn lãnh đạo công tác dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội XII của Đảng.
 
To chuc thanh lap Hoc vien Dan toc hinh anh 1
Buổi làm việc triển khai Quyết định 1562 của Thủ tướng.

Bên cạnh đó, đề ra những giải pháp nhằm giải quyết những bức xúc mà đồng bào vùng dân tộc, miền núi đang gặp phải; bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân tộc trong hệ thống chính trị các cấp; đào tạo sau đại học trước hết là ngành công tác dân tộc; đào tạo đại học và dự bị đại học nhắm vào 2 đối tượng chủ yếu là con em đồng bào dân tộc rất ít người và những người đã tốt nghiệp đại học có mong muốn học văn bằng 2 về công tác dân tộc.
 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến cũng khẳng định: Việc thành lập Học viện Dân tộc là sự kiện lớn, dấu mốc lịch sử trong công tác dân tộc, thể hiện sự đóng góp, công lao của Lãnh đạo Ủy ban qua nhiều thời kỳ và các đồng chí trong các Ban chỉ đạo thành lập Học viện Dân tộc. Đồng thời, yêu cầu Học viện Dân tộc phải thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đối với đội ngũ giảng viên, công chức, viên chức của học viện, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Ủy ban giao.

 

Theo baotintuc.vn


Đề xuất