Tổ chức KOICA Hàn Quốc hỗ trợ Lào Cai xóa đói, giảm nghèo bền vững

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Chang Jae Yun, Giám đốc quốc gia KOICA tại Việt Nam nhấn mạnh: Chương trình Hạnh phúc tại Lào Cai được thực hiện nhằm hỗ trợ tỉnh Lào Cai xóa đói, giảm nghèo bền vững, thông qua việc giúp Lào Cai xây dựng nông thôn mới theo mô hình Samuel Undong của Hàn Quốc.

Các thành viên Tổ chức có nhiệm vụ tham gia hỗ trợ, triển khai thực hiện và giám sát 2 hợp phần về phát triển cộng đồng, gồm: Làm đường giao thông nông thôn, hỗ trợ phát triển kinh tế, hệ thống cơ sở vật chất phục vụ phát triển văn hoá, giáo dục, y tế; nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và quản lý công của chương trình được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 
Đề xuất