Tổ chức cho giáo viên góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 trước khi phát hành

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.

Theo văn bản này, để bảo đảm chất lượng sách giáo khoa biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới, đồng thời, giúp cho giáo viên được sớm tiếp cận với các bản mẫu sách giáo khoa, Bộ yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cho giáo viên dạy học các môn học, hoạt động giáo dục tham gia góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 theo 3 đợt. 

Đợt 1, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cho giáo viên có kinh nghiệm góp ý. Ở đợt này, mỗi Sở Giáo dục và Đào tạo chọn cử 10 giáo viên/môn học để nghiên cứu, góp ý các bản mẫu sách giáo khoa (định dạng PDF) qua website của các nhà xuất bản; cung cấp thông tin về tài khoản cho giáo viên tham gia góp ý để đăng nhập website, góp ý các bản mẫu sách giáo khoa. Sau đó, tổng hợp ý kiến góp ý của các giáo viên đối với từng bản mẫu sách giáo khoa, gửi bản mềm về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/12/2020.

Đợt 2, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cho giáo viên dạy lớp 2 và lớp 6 năm học 2021-2022 góp ý. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường nhận tài khoản và hướng dẫn cho toàn bộ giáo viên được phân công dạy lớp 2 và lớp 6 năm học 2021-2022 vào website của các nhà xuất bản để nghiên cứu, góp ý các bản mẫu sách giáo khoa (định dạng PDF) đã được các nhà xuất bản hoàn thiện sau góp ý đợt 1; đưa việc tìm hiểu nội dung các bản mẫu sách giáo khoa vào sinh hoạt tổ chuyên môn để nghiên cứu, góp ý và chuẩn bị đề xuất lựa chọn sách giáo khoa, bắt đầu từ ngày 25/12/2020.

Đợt 3, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho giáo viên, cán bộ quản lý tìm hiểu, góp ý các bản mẫu sách giáo khoa (định dạng PDF) đã được các nhà xuất bản hoàn thiện, đưa lên website của các nhà xuất bản trước khi in và phát hành.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện kịp thời và trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì các đơn vị liên hệ kịp thời với Bộ Giáo dục và Đào tạo để phối hợp giải quyết.

Việt Hà

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Các lỗi trong biên soạn, thẩm định sách giáo khoa cần tiếp thu cầu thị, khoa học

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, sáng 4/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về các vấn đề kinh tế - xã hội. Nhiều đại biểu nêu ý kiến về bất cập trong công tác biên soạn, thẩm định sách giáo khoa và một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã giải trình những nội dung đại biểu đặt ra.Đề xuất