Tỉnh ủy Tuyên Quang học Bác từ những việc làm cụ thể, thiết thực

 
Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang biểu dương, trao thưởng các tập thể,cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong các Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Đán - TTXVN

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào sinh hoạt chính trị sôi nổi, sâu rộng của cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh Tuyên Quang. Qua việc học tập Bác, đã tạo chuyển biến, tác động tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân. Mỗi tập thể, cá nhân đều có cách làm hiệu quả gắn với việc làm cụ thể. Nhiều giáo viên đăng ký nội dung kèm cặp, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chậm tiến. Đội ngũ y bác sỹ của các cơ sở y tế thực hiện tốt 12 điều y đức, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Các chi bộ thôn vận động nhân dân chăm sóc, nâng cao năng suất, sản lượng theo mô hình thâm canh tăng năng suất đối với các loại cây trồng, vật nuôi, xây dựng đường bê tông, nhà văn hóa…

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang biểu dương, trao thưởng các tập thể,cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong các Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Đán - TTXVN

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dần trở thành việc làm thường xuyên, nề nếp tại Tuyên Quang. Tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh xác định khâu đột phá gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, chăm lo đời sống nhân dân; đề ra những giải pháp thiết thực, giải quyết nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc, tồn đọng nhiều năm, như: Giải phóng mặt bằng, đền bù đất đai; thực hiện chế độ, chính sách, cải cách thủ tục hành chính... Cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và vận hành chính quyền điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; triển khai áp dụng hệ thống “một cửa” điện tử; triển khai thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích… Nhờ vậy, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Tuyên Quang có bước tăng đột phá (năm 2013 đứng thấp nhất cả nước, sau 4 năm (năm 2017) đã vươn lên 24 bậc trong bảng xếp hạng chỉ số PCI, đứng thứ 39 cả nước)...
         
Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị, thời gian tới, Tuyên Quang tiếp tục quán triệt, nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, giá trị của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, từ đó tạo thành sự chủ động, tự giác, thường xuyên, liên tục bằng những việc làm cụ thể và ý nghĩa. Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tiếp tục chỉ đạo các tập thể, cá nhân đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả các nội dung đăng ký làm theo gương Bác hằng năm và cả nhiệm kỳ 2015 – 2020, xác định đây là nội dung trọng tâm nhất trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cấp ủy, chính quyền các cấp chú trọng chỉ đạo thực hiện và tổ chức kiểm tra cải cách hành chính trên địa bàn, rà soát, theo dõi những hạn chế trong chỉ số cải cách hành chính, chỉ số thu hút năng lực cạnh tranh, từ đó có các giải pháp khắc phục, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Các tập thể,cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong các Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Đán - TTXVN
 

Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn quan tâm đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ của từng tổ chức và bám sát với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương; quan tâm, bồi dưỡng, nhân rộng những mô hình điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tỉnh cũng tổ chức các hoạt động thiết thực  nhằm tôn vinh, nhân rộng những tấm gương tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó, huy động sức mạnh toàn dân thực hiện thành công những mục tiêu Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đề ra đến năm 2020, tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt trên 2.400 USD; trên 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; tạo việc làm cho trên 100.000 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo 3%/năm; tỷ lệ che phủ rừng trên 60%. Hằng năm, 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
         Vũ Quang Đán

Đề xuất