Tỉnh ủy Sơn La và Đảng ủy Quân chủng Hải quân Việt Nam phối hợp tuyên truyền về biển, đảo

Phát biểu tại lễ ký, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Chất nhấn mạnh: Việc tổ chức ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền về biển, đảo giữa Tỉnh ủy Sơn La với Đảng ủy Quân chủng Hải quân là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, tạo sức mạnh tổng hợp góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” và Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Đây còn là dịp để cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tìm hiểu, nhận thức về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, đảo và bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngày 7/3/2018, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Sơn La, tỉnh Sơn La phối hợp với Quân chủng Hải quân tổ chức triển lãm với chủ đề: "Biển, đảo và người chiến sỹ Hải quân" - "Sơn La chung sức xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới - biển đảo của Tổ quốc". Triển lãm giới thiệu nhiều tư liệu, hình ảnh chân thực về biển, đảo, người chiến sỹ Hải quân và tỉnh Sơn La chung sức xây dựng, bảo vệ chủ quyền biên giới - biển đảo của Tổ quốc. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân cho biết: Sơn La là địa phương thứ 53 trong cả nước mà Quân chủng Hải quân ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền về biển, đảo. Sự kiện này góp phần tạo sự chuyển biến toàn diện, vững chắc trong nhận thức, nghĩa vụ và trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân Sơn La đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, quản lý, bảo vệ vững chắc biên giới và chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ Hải quân hiểu biết sâu sắc về lịch sử, truyền thống, văn hóa đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La. 

Theo chương trình ký kết, Tỉnh ủy Sơn La và Đảng ủy Quân chủng Hải quân Việt Nam phối hợp tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm các nhóm nội dung hoạt động như công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hai bên phối hợp tổ chức các hoạt động dân vận, đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh Sơn La; tổ chức hoạt động kết nghĩa giữa đơn vị Hải quân với các địa phương, tổ chức đoàn thể thuộc tỉnh Sơn La; phối hợp thực hiện công tác giáo dục quốc phòng; tổ chức các đoàn đi thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Hải quân, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.
Nguyễn Cường

Đề xuất