Tỉnh Trà Vinh có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Đường giao thông từ huyện tới trung tâm xã Châu Điền (Trà Vinh) và từ xã tới các phum, sóc đã được nhựa hóa và bê tông hóa hoàn toàn. Ảnh: baodansinh.vn

Từ khi đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, đến nay, huyện Cầu Kè đã đạt 6/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, 7/10 xã trong huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Ông Phạm Thanh Tiếng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh) cho biết, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ đầu năm đến nay, tỉnh Trà Vinh đã huy động tổng nguồn lực hơn 3.847,5 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn Trung ương 194,8 tỷ đồng, số còn lại là nguồn vốn địa phương, vốn lồng ghép, vốn tín dụng, vốn doanh nghiệp và vốn người dân đóng góp. Với số tiền trên, tỉnh đã đầu tư xây dựng 17 dự án đường và cầu nông thôn, 385 công trình thủy lợi nội đồng; hoàn thiện hạ tầng điện hỗ trợ các hộ dân nông thôn sử dụng điện an toàn; xây dựng cơ sở vật chất trường học, phục vụ các hoạt động văn hóa, y tế… Nhờ vậy, đến nay toàn tỉnh có 67/85 xã đạt tiêu chí giao thông, 85/85 xã đạt tiêu chí thủy lợi, 81/85 xã đạt tiêu chí điện, 54/85 xã đạt tiêu chí trường học, 67/85 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, 81/85 xã đạt tiêu chí y tế…

Tỉnh Trà Vinh hiện có 42/85 xã và huyện Tiểu Cần được công nhân đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã Duyên Hải hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tỉnh phấn đấu từ nay đến cuối năm có thêm 15 xã và huyện Cầu Kè đạt chuẩn nông thôn mới.
Thanh Hòa


Đề xuất