Tỉnh Lai Châu: Phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới

Theo Ban Điều hành Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2013 - 2016" tỉnh Lai Châu, qua 3 năm thực hiện đề án đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về hiểu biết pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ, nhân dân khu vực biên giới của tỉnh Lai Châu. 

Bộ đội Biên phòng Lai Châu tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục pháp luật tới người dân xã biên giới Dào San (huyện Phong Thổ).
Ảnh: Nguyễn Công Hải - TTXVN

Nhận thức của cán bộ, chiến sỹ, công chức và quần chúng nhân dân ở khu vực biên giới của tỉnh ngày càng được nâng lên, tỷ lệ người dân vi phạm pháp luật giảm rõ rệt qua từng năm và giảm nhiều so với trước khi thực hiện đề án. Kiến thức, kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn được nâng lên đáp ứng yêu cầu của đề án và mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh.

Theo ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh Lai Châu, việc triển khai đề án trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, phù hợp, hiệu quả; qua đó, đã nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn biên giới; đồng thời tạo cơ sở vững chắc trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Đã có những mô hình mới và những sáng kiến có thể nhân rộng trong toàn tỉnh cũng như toàn quốc.

Bên cạnh đó, do kinh phí còn hạn chế, trong điều kiện dân cư phân tán, địa bàn rộng, nên việc triển khai Đề án trên địa bàn tỉnh chưa đồng bộ, việc tuyên tuyền, phổ biến pháp luật đến từng bản, từng người dân mất nhiều công sức song hiệu quả lại chưa đạt được như mong muốn...Đề xuất