Tín hiệu vui từ Tuy Đức

Đó  là,  kinh  tế  tăng trưởng  khá;  cơ  cấu kinh  tế  chuyển  dịch theo  hướng  tích  cực. Tỷ  trọng  ngành  nông, lâm nghiệp  giảm,thương mại dịch vụ và công  nghiệp  xây  dựng tăng.  Thu  nhập  bình quân  đầu  người  năm 2015 đạt 17,7  triệu đồng.  Tỷ  lệ  hộ  nghèo hàng  năm  giảm  từ 2 - 3%.
 
Một góc trung tâm hành chính huyện Tuy Đức.

Đến  với  Tuy  Đức hôm nay, điều dễ nhận thấy  nhất  là  bộ  mặt nông thôn và cuộc sống của  đồng  bào  ngày càng khởi sắc. Các trục đường chính của huyện đã  được  trải  nhựa.  Hệ thống  đường  liên  thôn, xóm  được  bê  tông  hóa. 100% xã đã có trạm y tế. Tỷ lệ trẻ trong độ tuổi đi học được tới lớp đạt trên 95%.  Phần  lớn  hộ  dân trong  huyện  được sử dụng điện lưới quốc gia, góp  phần  nâng  cao  đời sống  vật  chất  và  tinh thần  cho  đồng  bào  các dân tộc.
 
Huyện Tuy Đức phát triển cà phê bền vững.

Là  huyện  biên  giới tiếp giáp với Campuchia, Tuy  Đức  đặc  biệt  chú trọng đẩy mạnh quan hệ ngoại  giao,  hợp  tác với nhân dân vùng biên giới nước  bạn.  Qua  đó,  góp phần  bảo  vệ  vững  chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.
 
Phát triển diện tích cây ăn trái như sầu riêng, măng cụt..., mang lại thu nhập cao cho đồng bào.

 
Hệ thống đường giao thông ngày càng đồng bộ

 
Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ bò giống cho các hộ đồng bào nghèo.

 
Cơ sở vật chất của Trường mẫu giáo xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức cơ bản đáp ứng các điều kiện phục vụ việc dạy và học.

 
Dệt thổ cẩm - một nét văn hóa truyền thống của đồng bào M’Nông được bảo tồn và phát triển.

 Đề xuất