Tín dụng chính sách xã hội đã phủ kín các địa phương của tỉnh Quảng Trị

Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tặng Giấy khen cho 7 tập thể và 9 cá nhân “Vì có thành tích xuất sắc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2014 - 2019”. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị, với sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, tín dụng chính sách xã hội ngày càng phát huy hiệu quả, chất lượng tín dụng ngày càng được củng cố và nâng cao. Tỉnh Quảng Trị đã có 130.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay gần 3.800 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Quảng Trị; trong đó, gần 49.000 lượt số hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo vay tổng số tiền 1.946 tỷ đồng. Vốn tín dụng cũng giúp hơn 22.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo. Tỉnh có hơn 11.00 học sinh, sinh viên được vay vốn để học tập với số tiền 219 tỷ đồng; gần 46.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường được xây dựng và cải tạo nâng cấp, góp phần giúp các xã hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó còn có hơn 14.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn để sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập. Đến nay, tổng dư nợ đạt 2.560 tỷ đồng, tăng 52% so với năm 2014, bình quân hàng năm tăng trên 10%. Tín dụng chính sách xã hội đã phủ kín tại 141 xã, phường, thị trấn, 1085 thôn trên địa bàn toàn tỉnh. Chất lượng tín dụng đã được nâng lên, tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ giảm từ 0,41% năm 2014 xuống còn 0,18%.

Phát biểu tại hội nghị, bà Lê Thị Đức Hạnh - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đánh giá cao những thành quả của tỉnh Quảng Trị đã đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tín dụng chính sách xã hội; đồng thời lưu ý tỉnh cần quan tâm bố trí nguồn vốn cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam luôn sẵn sàng bố trí nguồn vốn đối ứng, để cùng với tỉnh đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới và thoát nghèo bền vững.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhấn mạnh: Bên cạnh những thành quả đã đạt được, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh vẫn còn hạn chế. Để khắc phục, công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh rộng khắp; số dư nợ giữa các địa phương trong tỉnh có sự chênh lệch khá lớn nên Ban đại diện tại các địa phương cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát hơn nữa. Các cấp ủy, chính quyền cần phải chủ động rà soát để bổ sung hoàn thiện lại các kế hoạch, chương trình hành động đã xây dựng, đặt ra các mục tiêu phù hợp với từng địa phương.

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 16 cá nhân; Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tặng Giấy khen cho 7 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2014 - 2019.
   Trịnh Bang Nhiệm       

Đề xuất