Tìm thấy gen hạnh phúc

Cảm giác hạnh phúc có di truyền?
 
Theo nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Nature Genetics, các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu hệ gen của 300.000 người. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng kỹ thuật thống kê tiên tiến để kết hợp một số lượng lớn các nghiên cứu cá nhân. Theo đó, họ phát hiện ra ba biến thể gen có liên quan với tình cảm khiến con người cảm thấy hạnh phúc.

Ngoài ra, các nhà khoa học cũng tìm thấy hai gen có liên quan với các triệu chứng trầm cảm, và 11 gen với chứng loạn thần kinh.


Đề xuất