Tìm hiểu mối liên hệ giữa các gien và hành vi ở loài chuột

Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Neuroscience, các nhà khoa học của WIS chỉ ra rằng mỗi con chuột có một đặc tính riêng, qua đó có thể giúp dự đoán hành vi của chuột trong các tình huống khác nhau. Phát hiện trên có thể giúp giới khoa học hiểu được mối liên hệ giữa các gien và hành vi, mở đường cho công tác nghiên cứu các phương pháp điều trị trong trường hợp các gien liên quan đến tính cách bị sai lệch.

Tính cách con người thường được xác định dựa trên kết quả các câu hỏi trắc nghiệm. Tuy nhiên, để xác định tính cách ở chuột, các nhà nghiên cứu chia chuột thí nghiệm thành những nhóm nhỏ và quan sát chúng. Họ lập ra một bản đồ gồm 60 loại hành vi, như mức độ tiếp cận với những con chuột khác và xu hướng đuổi theo, trốn thoát, chia sẻ thức ăn hoặc lẩn trốn.

Sau đó, nhóm nghiên cứu đã tạo ra một thuật toán để trích xuất các đặc điểm tính cách từ dữ liệu về hành vi của chuột và thấy rằng mỗi con chuột có một đặc tính và đặc tính này sẽ giúp xác định hành vi của chuột.

Các nhà nghiên cứu cũng xác định được một số gien trong não của chuột, liên quan đến những đặc điểm tính cách nhất định của chúng. Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Israel nêu rõ: "Những phát hiện này có thể được ứng dụng trong phát triển nghiên cứu tâm thần học cá nhân, ví dụ để có thể kê đơn điều trị thích hợp cho những người mắc bệnh trầm cảm. Ngoài ra, cũng có thể sử dụng phương pháp này để so sánh tính cách giữa các loài vật và do đó để hiểu rõ hơn về thế giới động vật".
 
Thanh Phương
 

Đề xuất