Tiểu sử tóm tắt của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: TTXVN

1. Họ và tên: NGUYỄN XUÂN PHÚC
2. Ngày, tháng, năm sinh: 20/7/1954.
3. Quê quán: xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh QuảngNam.
4. Nơi đăng ký thường trú: phườngĐiện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội
5. Dân tộc: Kinh. 
6. Tôn giáo: không.
7. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 10/10;
- Chuyên môn, nghiệp vụ: cử nhân kinh tế Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội (năm 1978);
- Ngoại ngữ: Anh văn B, Nga văn B;
8. Nơi làm việc:Văn phòng Chính phủ.
9.Ngày vào Đảng: 12/05/1982; ngày chính thức: 12/11/1983;
10. Là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa X, XI và XII;
Là Ủy viên Bộ Chính trị các khóa XI và XII;
11. Là đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII và XIV;
12. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 1999 -2004 và 2004 -2011. 


TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 


- Từ năm 1966 đến năm 1968: Lên Chiến khu cách mạng, được Đảng đưa ra miền Bắc đào tạo
- Từ năm 1968 đến năm 1972: Học phổ thông; Bí thư Đoàn trường cấp III.
- Từ năm 1973 đến năm 1978: Sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Bí thư Chi đoàn.
- Từ năm 1978 đến năm 1979: Cán bộ Ban Quản lý kinh tế tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng

- Từ năm 1979 đến năm 1993: Chuyên viên; Phó Văn phòng; Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng; Bí thư Đảng ủy cơ quan; Đảng ủy viên Đảng ủy khối dân chính đảng Quảng Nam - Đà Nẵng khóa 1 và khóa 2; Chủ tịch Hội khoa học kinh tế Quảng Nam - Đà Nẵng

- Từ năm 1993 đến năm 1996: Giám đốc Sở Du lịch, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Khu du lịch Furama Đà Nẵng; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng; Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng khóa 15 và khoá 16. 

- Từ năm 1997 đến năm 2001: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam khóa 17 và khóa 18; Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 6; kiêm Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam.

-Từ năm 2001 đến năm 2004: Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa 18; Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam khóa 6; Đại biểu Quốc hội khóa XI; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Ngân sách Quốc hội khóa XI. Kiêm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Nam

-Từ năm 2004 đến năm 2006: Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa 19; Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam khóa 7; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 7; Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Ngân sách Quốc hội khóa XI. 

-Từ tháng 3/2006 đến tháng 5/2006: Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

- Từ tháng 6/2006 đến tháng 8/2007: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X); Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ; Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Ngân sách Quốc hội khóa XI

- Từ tháng 8/2007 đến tháng 1/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X); Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương; Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

- Từ tháng 01/2011 đến tháng 7/2011: Ủy viên Bộ Chính trị (khóa XI); Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ; Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

-Từ tháng 8/2011 đến tháng 4/2016: Ủy viên Bộ Chính trị (khóa XI và khóa XII); Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ Việt - Lào; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ; Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống tham nhũng; Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương…

- Từ tháng 4/2016 đến tháng 7/2016: Ủy viên Bộ Chính trị (khóa XII); Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016; Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông - Hải đảo, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực…

- Ngày 26/7/2016: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021./. 
 

Đề xuất