Tiêu chuẩn mới về Hệ thống quản lý quan hệ hợp tác kinh doanh

Trong kinh doanh, cũng như trong bất kỳ hoàn cảnh nào khác, hợp tác mang lại những lợi ích đáng kể và không thể phủ nhận, đó là các sáng kiến cải tiến, giảm chi phí thông qua tính hiệu quả và sự chia sẻ tài nguyên và sự tiếp cận với các dịch vụ mới.

ISO 44001 về Hệ thống quản lý quan hệ hợp tác kinh doanh - Yêu cầu và khung làm việc hướng tới hỗ trợ các công ty trong công tác thiết lập và cải thiện quan hệ hợp tác cả trong nội bộ tổ chức lẫn giữa các tổ chức với nhau.
Ảnh minh họa

Tiêu chuẩn mới cung cấp các thành phần tổng thể của một hệ thống quản lý các quan hệ kinh doanh cũng như các yêu cầu của quá trình vận hành. Nó theo một cấu trúc tổng thể tương tự như các tiêu chuẩn ISO về hệ thống quản lý khác (được biết đến như cấu trúc cấp cao), do vậy tạo điều kiện dễ dàng cho các đơn vị sử dụng nhiều hệ thống quản lý khác nhau và có vòng đời gồm tám thời kỳ nhằm đảm bảo cho mối quan hệ bền vững, bao gồm nhận thức về hoạt động, kiến tạo giá trị, kiến thức, đánh giá nội bộ, chọn lựa đối tác, làm việc cùng nhau, ở lại với nhau và chiến lược thoát ra.

Tiêu chuẩn do Ban dự án ISO/PC 286 của ISO về Quản lý quan hệ hợp tác kinh doanh - Khung làm việc chịu trách nhiệm xây dựng.

Thư ký ban ISO/PC 286 Mick Maghar cho biết, tiêu chuẩn này áp dụng cho các tổ chức tư nhân cũng như công cộng ở mọi quy mô.

“ISO 44001 có thể được sử dụng ở nhiều cấp độ khác nhau, từ một dự án đơn lẻ hay quan hệ đối tác 1-1 đến liên minh các đối tác trên toàn tổ chức. Nó sẽ giúp cho các công ty làm việc cùng nhau tốt hơn, tối đa hóa lợi ích của mối quan hệ giữa các bên liên quan và hỗ trợ cho sự bền vững”, ông Mick Maghar chia sẻ.


Đề xuất