Tiếp tục làm tốt vai trò là cầu nối, đoàn kết đồng bào công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Linh mục Phan Khắc Từ, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 2012-2017) cho biết, Đại hội lần thứ VIII tiếp tục khẳng định đường hướng "đồng hành với dân tộc" theo Thư Chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 1980, gắn liền với việc thực hiện các chương trình, hoạt động vì sự phát triển của đất nước, của dân tộc trong thời kỳ đổi mới, hội nhập, theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa tiến đến mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội, dân chủ, công bằng, văn minh", triển khai rộng rãi việc học giáo huấn của Giáo hội về con người liên quan tới gia đình và xã hội, quan tâm tới giới trẻ… Cùng với đó, Ủy ban cải tiến hoạt động của Ban Thường trực, các ban công tác chuyên trách; tăng cường công tác thông tin, báo cáo qua việc sử dụng công nghệ thông tin; cải tiến công tác hành chính, văn thư khoa học hiệu quả hơn. Đồng thời, phát huy vai trò của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trong giai đoạn mới, hoạt động có thực chất và hiệu quả.
Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Tôn giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Linh mục Phan Khắc Từ chia sẻ thông tin về Đại hội. Nguồn: HCM CityWeb
 
Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang nhấn mạnh, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều khởi sắc, với phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”, “Người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt” gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng bào Công giáo đã kề vai, sát cánh cùng các tầng lớp nhân dân vượt qua khó khăn, tăng cường đoàn kết và tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội phát động, góp phần quan trọng vào sự ổn định, xây dựng bảo vệ và phát triển thành phố.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang mong muốn, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục làm tốt vai trò là cầu nối giữa chính quyền và đồng bào công giáo với đường hướng “đồng hành cùng dân tộc”; không ngừng động viên linh mục, tu sĩ, đồng bào Công giáo thành phố nâng cao lòng yêu nước; tích cực tham gia các phong trào do chính quyền, MTTQ Việt Nam phát động, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh đó, Ủy ban đoàn kết công giáo thành phố tăng cường công tác tuyên truyền vận động, tập hợp, cổ vũ tinh thần yêu nước của đồng bào Công giáo gắn với việc nắm tâm tư, nguyện vọng và quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào Công giáo, đặc biệt là đồng bào Công giáo có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, Ủy ban đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với đồng bào Công giáo để tập hợp và phát huy tiềm năng trong đồng bào Công giáo, góp phần xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
 
Đại hội đã hiệp thương cử 100 đại biểu là những linh mục, tu sĩ và giáo dân tiêu biểu tham gia vào Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2018-2023, cử 27 đại biểu tham gia Ban Thường vụ.

Linh mục Phan Khắc Từ được tái cử Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội cũng hiệp thương cử 45 đại biểu tham dự Đại hội Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023.
 
Trong 5 năm qua (2012-2017), đồng bào Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực tham gia vào các lĩnh vực y tế, xã hội, giáo dục, khuyến học, bác ái, từ thiện rất tích cực, với số tiền gần 352 tỷ đồng và 31.000 lượt người hiến máu nhân đạo…
 
Dịp này, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Linh mục Phan Khắc Từ, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước. 75 cá nhân, tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Kỷ niệm chương “Đồng hành cùng dân tộc”./.
 Thế Anh

Đề xuất