Tiền Giang thực hiện nhiều chính sách thu hút đầu tư

 Công ty Cổ phần Gò Đàng (TieenfGiang) đầu tư chế biến thủy sản.
Ảnh: Minh Trí - TTXVN

Theo ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, tỉnh đã chủ động phối hợp cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức phân tích, đánh giá môi trường đầu tư và kinh doanh tại Tiền Giang; đồng thời tập trung lấy ý kiến các chuyên gia, các cơ quan quản lý và các doanh nghiệp về thực trạng môi trường đầu tư kinh doanh, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, Tiền Giang tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đặc biệt trên lĩnh vực giao thông; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại nâng cao hiệu quả phục vụ các nhà đầu tư tiến đến xây dựng chính quyền điện tử….

Qua đó, giúp các nhà đầu tư khai thác tốt những dịch vụ hành chính công tiện ích, nhanh chóng, tiết kiệm chi phí, giảm phiền hà….Thường xuyên cải cách thủ tục hành chính và thông báo kịp thời, đầy đủ cho doanh nghiệp có nhu cầu.

Việc phối hợp xúc tiến đầu tư, giải quyết thủ tục đầu tư kịp thời rất được quan tâm. Các sở, ngành liên quan phải giải quyết tốt các thủ tục về quy hoạch, xây dựng, đất đai và môi trường… Tiền Giang còn nâng cao hiệu quả các chính sách ưu đãi đầu tư, nhất là về thuế, tín dụng, đất đai, nhân lực để hỗ trợ sản xuất kinh doanh; khuyến khích ứng dụng công nghệ cao, công nghệ hỗ trợ, khuyến nông, sản xuất và chế biến, tiêu thụ nông sản.

Tỉnh tiếp tục thực hiện Đề án xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp; các chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp – nông thôn, phát triển ngành nghề nông thôn giai đoạn 2016 – 2020 cũng như các giải pháp hiệu quả nhằm thúc đẩy hình thành và phát triển hợp tác xã kiểu mới, các mô hình kinh tế hợp tác hiệu quả khác.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên, định kỳ giữa lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện với các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn nhằm thông tin kịp thời tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Mặt khác, phổ biến đến doanh nghiệp những quy định mới, các nội dung cải cách quan trọng liên quan môi trường đầu tư đồng thời giải quyết nhanh chóng vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Ông Trần Thanh Đức đánh giá, nhờ những nỗ lực tập trung phát huy tiềm năng và thế mạnh, thu hút sự quan tâm của doanh nhân đã đưa Tiền Giang trở thành điểm đến hấp dẫn đầu tư ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trong những năm gần đây, số lượng dự án đầu tư vào tỉnh ngày càng tăng.

Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2018, Tiền Giang thu hút được trên 7.200 tỷ đồng vốn đầu tư, tăng gấp 2,3 lần so cùng kỳ năm trước, trong đó có 18 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký 7.000 tỷ đồng, tăng 9 dự án và vốn đầu tư đăng ký tăng gấp 4,4 lần so cùng kỳ năm trước. Còn lại có 3 dự án tăng vốn đầu tư với vốn đăng ký trên 212 tỷ đồng, tăng 14,3% so cùng kỳ năm trước.

Lũy kế đến tháng 6/2018, toàn tỉnh thu hút 282 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký trên 70.900 tỷ đồng; trong đó, 116 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư đăng ký 2,3 tỷ USD. Trong 6 tháng qua, Tiền Giang cũng có thêm 368 doanh nghiệp mới thành lập với tổng vốn đăng ký trên 2.582 tỷ đổng, tăng 31,5% về số doanh nghiệp và tăng 89% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước, nâng toàn tỉnh hiện có đến 4.798 doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.      
Minh Trí


Đề xuất