Tiền Giang tập trung giảm nghèo bền vững

Theo đó, tỉnh đẩy mạnh công tác giảm nghèo bằng nhiều hình thức như lồng ghép các chương trình, dự án, đặc biệt là đào tạo nghề, nâng cao nhận thức, trình độ tay nghề gắn với những dự án vay vốn ưu đãi để hỗ trợ người nghèo có việc làm, vươn lên thoát nghèo.

Cơ sở may gia công của hộ gia đình anh Võ Văn Niềm Em, ấp Bình Hưng, xã Bình Phú (Cai Lậy) giải quyết việc làm thường xuyên cho 40 - 60 lao động với mức lương từ 3 - 6 triệu đồng/ tháng nhờ vay trong chương trình hỗ trợ vốn tạo công ăn việc làm. Ảnh: Nam Thái – TTXVN

Tỉnh tiếp tục huy động các nguồn lực, thực hiện xã hội hóa công tác giảm nghèo; thông qua các hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác vận động tổ chức, cá nhân ủng hộ quỹ “Ngày vì người nghèo”. Ngoài ra, tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá để điều chỉnh các giải pháp giảm nghèo phù hợp; thường xuyên theo dõi, chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác giảm nghèo trên địa bàn, vận động người dân giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Ngành chức năng tập trung rà soát, xác định hộ nghèo, xây dựng kế hoạch, có giải pháp giảm nghèo cụ thể phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của từng địa phương để cải thiện, nâng cao thu nhập và khả năng tiếp cận của người dân về các dịch vụ xã hội cơ bản. Đồng thời, tỉnh tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và huyện khó khăn Tân Phú Đông.

Ông Nguyễn Văn Lâm cho biết thêm, thời gian tới, các ngành chức năng của địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước bằng nhiều hình thức như truyền thông, dân vận...; tuyên truyền, phổ biến các mô hình, điển hình giảm nghèo hiệu quả để nhân rộng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp trong công tác giảm nghèo, tạo sự đồng thuận trong xã hội nhằm thực hiện giảm nghèo bền vững. Đến cuối năm 2017, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang còn gần 19.000 hộ nghèo.
Nam Thái

Đề xuất