Tiền Giang phát triển bền vững cây ca cao

            Cây ca cao được trồng nhiều nơi trong cả nước.
Ảnh: Hoàng Thị Nhị - TTXVN

Theo ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), trong các năm qua, diện tích ca cao cả nước liên tục sụt giảm và hiện chỉ còn khoảng 5.833 ha, giảm gần 50% so năm 2017 trong khi thực tế nguồn cung chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Trước tình hình trên, cần tiếp tục duy trì diện tích hiện có, phát triển diện tích trồng mới xen với điều, dừa, cây ăn quả tại những vùng tập trung có điều kiện sinh thái, đất đai, quy mô nông hộ đủ lớn và thích hợp. Bên cạnh đó, đẩy mạnh và có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, xây dựng vùng sản xuất tập trung thông qua liên kết sản xuất với nông dân.

Theo Cục Trồng trọt, xác định doanh nghiệp là đầu tàu dẫn dắt phát triển sản xuất ca cao theo hướng thâm canh, chất lượng, sản xuất chứng nhận thương hiệu. Mặt khác, khuyến khích và nhân rộng những mô hình sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm ca cao của các doanh nghiệp, công ty trong nước. Một số giải pháp quan trọng được đề xuất nhằm khắc phục khó khăn, phát triển ca cao bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đó là quy hoạch, rà soát và đánh giá thực trạng tình hình phát triển ca cao tại các địa phương, ứng dụng rộng rãi khoa học công nghệ trong quá trình thâm canh, gắn kết thu mua và quản lý chất lượng hạt ca cao, có các cơ chế chính sách phát triển gắn với tổ chức lại sản phẩm và tiêu thụ ca cao một cách hiệu quả…

Cục Trồng trọt cũng kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng đề án phát triển giống ca cao dài hạn, đến năm 2030; trong đó, tập trung vào nhập nội, lai tạo chọn lọc các giống tốt có chất lượng và năng suất cao vừa có khả năng kháng bệnh thối trái do nấm Phytophthora…

Đối với các tỉnh có trồng ca cao cần có biện pháp thúc đẩy phát triển ca cao phù hợp đồng thời vận dụng các cơ chế, chính sách hiện hành nhằm hỗ trợ vốn, đất đai, thuế… khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sản xuất ca cao tập trung, xây dựng cánh đồng lớn và liên kết sản xuất gắn với đầu tư chế biến sâu, tạo các sản phẩm ca cao tốt, tăng giá trị gia tăng để nâng giá thu mua hạt ca cao trong cả nước giúp ngành ca cao ổn định và phát triển.

Còn theo Ban Điều phối phát triển ca cao Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), trên cơ sở thực trạng phát triển cây ca cao và sản phẩm ca cao, trong năm 2019 tập trung cho các hoạt động trọng tâm: tăng cường xúc tiến thành lập các nhóm hợp tác trong sản xuất và chế biến ca cao.

Đồng thời, hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu, gắn kết sản xuất theo chuỗi giá trị, chú trọng chuyển giao kinh nghiệm và tiến bộ kỹ thuật trong thâm canh ca cao cho nông dân vùng sản xuất tập trung.

Mặt khác, tăng cường thông tin tuyên truyền về ca cao thông qua các hội thảo, tập huấn, diễn đàn khuyến nông ở các tỉnh và khu vực. Ngoài ra, còn tích cực tham gia vào các hoạt động của Câu lạc bộ ca cao Asean (ACC) cũng như các quốc gia có thế mạnh vể ca cao, các tổ chức quốc tế liên quan khác nhằm chia sẻ kinh nghiệm về trồng, tiêu thụ, chế biến ca cao…

Minh Trí


Đề xuất