Tiền Giang phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,99%

Nhờ chuyển đổi sản xuất sang trồng cây ăn quả đặc sản, gia đình ông Đỗ Văn Xinh đã có cuộc sống ổn định. Nhiều năm liền ông được bình chọn là "Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi" tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Minh Trí - TTXVN

Ông Phạm Minh Trí, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang cho biết: Để thực hiện mục tiêu trên, các ngành hữu quan tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy chính quyền, các tổ chức hội đoàn thể, đặc biệt là của người nghèo, cận nghèo về tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa công tác giảm nghèo để mọi người đồng lòng, cùng chung tay thực hiện giảm nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, Tiền Giang tăng cường tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác giảm nghèo, hướng dẫn kỹ năng giảm nghèo cho người dân; đồng thời phân công hỗ trợ, giúp đỡ, quản lý hộ nghèo theo hội, đoàn thể quản lý, từng thành viên tại cơ sở đến tiếp xúc trực tiếp với hộ nghèo để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người nghèo, trên cơ sở đó có biện pháp hỗ trợ thiết thực và hiệu quả hơn.

Theo ông Phạm Minh Trí, ngoài những quy định chung như thực hiện chính sách hỗ trợ giá điện cho trên 16.000 hộ nghèo theo Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 7/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu, phương án sản xuất kinh doanh được vay vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội; đảm bảo 100% học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn trang trải chi phí học tập theo quy định; 100% người nghèo, người cận nghèo được hỗ trợ bảo hiểm y tế; 100% học sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh vùng khó khăn được miễn, giảm học phí theo quy định, trợ giúp pháp lý miễn phí cho 100% đối tượng người nghèo có nhu cầu trợ giúp pháp lý…

Các ngành hữu quan tỉnh đã đề ra nhiều biện pháp cụ thể nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo như: Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng huyện Tân Phú Đông và các xã đặc biệt khó khăn; hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp gắn với tạo việc làm theo hướng sản xuất hàng hóa trên cơ sở quy hoạch sản xuất nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân. Đồng thời, Tiền Giang hỗ trợ đa dạng các hình thức sinh kế phi nông nghiệp, ngành nghề dịch vụ, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa bàn, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận các chính sách, nguồn lực, thị trường.

Bên cạnh đó, Tiền Giang tổ chức các cuộc đối thoại cộng đồng về chính sách giảm nghèo, thực hiện chương trình thông tin và truyền thông, phát thanh, truyền hình, tờ rơi, pa-no, khẩu hiệu… tuyên truyền về giảm nghèo bền vững, giới thiệu mô hình làm kinh tế vươn lên thoát nghèo.
Nam Thái


Đề xuất