Tiền Giang phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn nông thôn mới

Theo Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Tiền Giang, tính đến đầu tháng 7/2023, tỉnh có 137/142 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, 39 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hai xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 4 huyện Chợ Gạo, Gò Công Đông, Gò Công Tây, Cai Lậy đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2023 có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Điềm Hy, Bình Đức (huyện Châu Thành); Tân Thạnh, Phú Đông, Phú Tân (huyện Tân Phú Đông) hướng tới địa phương có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; 15 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; hai xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; hai huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tiền Giang xây dựng và thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh 2021 - 2025. Tỉnh phấn đấu đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Tien Giang phan dau den nam 2025 dat chuan nong thon moi hinh anh 1Đường vào xã Tân Mỹ Chánh (TP.Mỹ Tho), một xã đang được xã nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh Tiền Giang. Ảnh:danviet.vn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Phạm Văn Trọng nhấn mạnh, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, đã trở thành "một điểm sáng" trong phong trào và phát triển mạnh mẽ trên địa bàn. Do đó, các xã đang xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch cần xác định rõ lộ trình với các bước đi cụ thể. Từ đó, tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhằm đạt mục tiêu đề ra vào cuối năm 2023; đặc biệt chung tay hỗ trợ các địa phương gỡ khó, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới theo lộ trình đề ra.

Qua rà soát, đánh giá theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 cho thấy, các xã đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu hiện đều vướng các tiêu chí về quy hoạch, giao thông, trường học, thu nhập, môi trường, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn... Hai huyện Cái Bè, Châu Thành chỉ mới đạt 3/9 tiêu chí của huyện nông thôn mới, chưa đảm bảo tiến độ, lộ trình và kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, các huyện, xã và các ngành có liên quan quan tâm, kiểm tra kết quả thực hiện để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho địa phương trong quá trình triển khai, tránh làm theo phong trào, đảm bảo tuân thủ pháp luật. Một số công trình dự án cấp xã khi tổ chức đấu thầu, địa phương cần quan tâm rút ngắn thời gian, đẩy nhanh tiến độ.

Năm 2023, Tiền Giang đầu tư trên 153,4 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư phát triển và trên 38,8 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp cho mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Các cấp, ngành đang tích cực triển khai các công trình gắn với giải ngân nhanh nguồn vốn đầu tư công nhằm góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo chuẩn xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Trong giai đoạn 2021 - 2023, tỉnh huy động thêm trên 351 tỷ đồng vốn từ cộng đồng dân cư phục vụ mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Để đảm bảo mục tiêu xây dựng nông thôn mới thành công theo kế hoạch, tỉnh đã đúc kết và vận dụng những bài học kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng nông thôn mới thời gian qua. Đó là xây dựng, triển khai các mô hình điểm, nhân rộng cách làm hay; phát huy tính chủ động, sáng tạo của mỗi địa phương và tích cực thu hút các nguồn lực xây dựng nông thôn mới của toàn xã hội; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc gắn với phát huy vai trò người đứng đầu, đưa ra những biện pháp quyết liệt, hiệu quả, phù hợp với tình hình nhằm gỡ khó và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Tỉnh quan tâm, phân cấp mạnh mẽ, phát huy tính chủ động, tích cực của các địa phương trong việc phát động phong trào Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, gỡ khó kịp thời hỗ trợ các xã trong kế hoạch nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong năm 2023.

Minh Trí

Tin liên quan

Thái Bình gỡ khó trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Sau hơn 10 năm (2010-2022) triển khai Chương trình nông thôn mới, tỉnh Thái Bình là một trong những điểm sáng của cả nước. Bức tranh nông thôn mới của địa phương này đã có nhiều thay đổi tích cực, đời sống nhân dân vùng nông thôn được cải thiện đáng kể. Tuy vậy, thực tế hiện nay trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại Thái Bình vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là về nguồn lực đầu tư.


Gia Lai: Hiệu quả chương trình xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số, đến nay, địa phương đã có 110 thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới. Qua đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nơi đây từng bước được nâng lên.Đề xuất