Thủy lợi làm đổi thay vùng đất khô hạn Bình Thuận

Năm 1988, hồ Sông Quao được đưa vào sử dụng, với dung tích nước có thể tưới cho gần 14.000 ha cây lương thực, thực phẩm của  huyện Hàm Thuận Bắc, cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố Phan Thiết. Sau hồ Sông Quao, hàng loạt hồ chứa khác lần lượt được xây dựng như: hồ Cà Giây, hồ Sông Móng, hồ Lòng Sông…

Hồ Lòng Sông, công trình trọng điểm chống hạn cho huyện Tuy Phong

Đến nay,  toàn tỉnh có 42 hồ chứa thủy lợi, với tổng dung tích thiết kế 330 triệu m3 nước, bảo đảm chủ động nước tưới cho  trên 110.000 ha cây lương thực, tăng gần 3 lần so với năm 2000. Cùng với  hồ chứa do Nhà nước đầu tư, tỉnh vận động sức dân xây dựng gần 2.000 km kênh mương nội đồng nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn nước tại các hồ chứa hiện có.

Nước từ hồ Sông Móng vào tuyến kênh Sông Móng - Đu Đủ

Hiện nay, dự án tưới Phan Rí - Phan Thiết đang được gấp rút hoàn thành, đưa vào sử dụng nguồn nước của Nhà máy thủy điện Đại Ninh, có thể cung cấp nước tưới cho 16.000 ha đất canh tác vùng Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc và tiếp nước bổ sung cho đập Đồng Mới. 
 
Hồ Tà Pao cung cấp nước tưới cho hai huyện Đức Linh và Tánh Linh 

Các công trình thủy lợi ở Bình Thuận đã phát huy hiệu quả. Nhờ có nước, đời sống của đồng bào Chăm nói riêng, người dân Bình Thuận nói chung được cải thiện, xoá đi nỗi nhọc nhằn từ bao đời nay.

Thi công kênh dẫn nước từ hồ Sông Móng về hồ Đu Đủ
Các công trình thủy lợi đã làm đổi thay vùng đất khô hạn Bình Thuận
Hồ Sông Quao là công trình thủy lợi đầu tiên của tỉnh Bình Thuận
Người dân tham gia làm hệ thống kênh mương   

 


Đề xuất