Thúc tiến độ dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc

Bộ Xây dựng thông tin, nếu các hạng mục trong dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc không hoàn thành trước 30/6/2022 sẽ không được Kiểm toán nhà nước xác minh kết quả làm cơ sở để Ngân hàng Thế giới (WB) giải ngân theo quy định của Hiệp định tài trợ.

Thuc tien do du an Chuong trinh do thi mien nui phia Bac hinh anh 1Minh họa mô phỏng nút giao khác cốt đường Thống Nhất và đường Việt Bắc thuộc tiểu dự án Thái Nguyên. Ảnh: baoxaydung.vn

Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc (chương trình), vay vốn WB theo Hiệp định tài trợ số 5476-VN, do UBND các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hòa Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái là cơ quan chủ quản các tiểu dự án thuộc hợp phần 1 “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các đô thị”, Bộ Xây dựng là cơ quan điều phối. Chương trình sẽ kết thúc vào ngày 30/6/2022.

Do đó, Bộ Xây dựng đã có công văn yêu cầu UBND các tỉnh: Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hòa Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Yên Bái về việc đẩy nhanh công tác thi công một số hạng mục đầu tư xây dựng để hoàn thành đúng tiến độ dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc.

Nhằm đảm bảo chương trình được hoàn thành đúng hạn, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hạng mục đầu tư đang thi công xây dựng; đặc biệt là một số hạng mục như: nút giao khác cốt đường Thống Nhất và đường Việt Bắc thuộc tiểu dự án Thái Nguyên; cầu Đội Kỳ thuộc tiểu dự án Bắc Kạn; cải tạo, nâng cấp đường từ đường Tân Trào đi qua mỏ đá Thiên Sơn đến Đền Cấm xã Tràng Đà thuộc tiểu dự án Tuyên Quang.

Cùng đó, Bộ Xây dựng cũng đề nghị các địa phương trong Chương trình phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng để đối chiếu, xác định chính xác giá trị vốn đã rút từ WB theo các loại tiền tệ: SDR (loại tiền dự trữ quốc tế), USD và VND để làm cơ sở quản lý tài chính và quyết toán.

Đồng thời, Bộ Xây dựng nhấn mạnh, các địa phương cần tập hợp đầy đủ hồ sơ tài liệu của những hạng mục công trình đã hoàn thành để việc xác minh kết quả của Kiểm toán nhà nước hoàn thành theo đúng tiến độ đã được quy định theo Phụ lục 19 của Sổ tay hướng dẫn thực hiện chương trình.

Cùng với việc thực hiện đầy đủ trách nhiệm về giám sát, đánh giá dự án theo quy định của chương trình, các địa phương cần lập và gửi báo cáo chương trình khi hoàn thành đúng tiến độ để Bộ Xây dựng tổng hợp gửi WB và Kiểm toán nhà nước; cập nhật đầy đủ dữ liệu tình hình thực hiện dự án lên hệ thống quản lý thông tin chương trình (MIS).

Thu Hằng

Tin liên quan


Đề xuất