Thực hiện truyền thông, giảm nghèo về thông tin cho các huyện vùng sâu, vùng xa, biên giới tại Kiên Giang

Một lớp truyền thông tuyên truyền được tổ chức tại huyện Vĩnh Thuận.
Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Nội dung tập huấn truyền thông về tình hình tai nạn giao thông, phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, phòng chống bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng. Ông Lê Văn Chuyển, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang cho biết, giảm nghèo về thông tin là một bộ phận của giảm nghèo bền vững. Năm 2019, UBND tỉnh Kiên Giang giao cho Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện nhiều nội dung về giảm nghèo thông tin, tổ chức các lớp tập huấn để trang bị kiến thức cơ bản, nâng cao nhận thức cho cán bộ cơ sở ở ba nội dung cần thiết trong thời điểm hiện nay, đó là an toàn giao thông, phòng chống dịch tả lợn châu Phi, phòng chống bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng. Qua đó, các tuyên truyền viên trở về địa phương tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp cho người dân hiểu biết về sự nguy hại và tích cực phòng chống, ngăn chặn tai nạn giao thông, bệnh dịch tả lợn châu Phi, bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng, để giảm thiểu tác hại trong đời sống xã hội, nâng cao kiến thức cho người dân, góp phần giảm nghèo bền vững ở địa phương.

Đối với chuyên đề an toàn giao thông, các học viên được cung cấp tình hình tai nạn giao thông trên cả nước và ở tỉnh Kiên Giang, các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nguyên nhân dẫn đến tai nạn, tiếp thu một số văn bản pháp luật về công tác an toàn giao thông. Các học viên còn được trang bị kiến thức nội dung về phương hướng, giải pháp an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn trong thời gian tới, nhất là 7 điều không làm khi tham gia giao thông “Vì tính mạng con người là trên hết”.

Trong chuyên đề phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, các học viên được cung cấp tình hình dịch bệnh này trên thế giới, ở Việt Nam và tại Kiên Giang; nguyên nhân gây bệnh, tốc độ lây lan và các triệu chứng của bệnh; phòng chống dịch bệnh với 10 biện pháp và người chăn nuôi lợn cần biết, thực hiện 5 không phòng dịch bệnh lây lan và 5 điều tuyệt đối không được làm. Đối với chuyên đề phòng chống bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng, các học viên được trang bị những kiến thức về bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng, tác hại nguy hiểm, tác nhân gây truyền bệnh, các biểu hiện của bệnh và cách phòng chống bệnh, xử lý khi mắc bệnh.

Bà Trần Thanh Hoa, cán bộ Trung tâm Văn hóa và Thể thao huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) cho biết: Đợt tập huấn này giúp bà làm tốt hơn trong công tác tuyên truyền đến hộ dân, để người dân áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Qua đó, người dân có ý thức chấp hành nghiêm khi tham gia giao thông; người chăn nuôi lợn sẽ nắm được các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, ứng phó khi dịch bệnh xảy ra, biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi.
Lê Huy Hải
 

Đề xuất