Thúc đẩy phát triển nền kinh tế xanh trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Ảnh: THX/TTXVN

Ông Axel Neuberrt, Trưởng đại diện Quỹ Hans Seidel Foundation (HSF) cho biết: Nền kinh tế xanh được hiểu là nền kinh tế hướng tới việc bảo vệ môi trường, xã hội. Các yếu tố liên quan đến chỉ số xanh trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam là vấn đề trọng tâm, cấp bách khi bàn thảo đến các vấn đề liên quan đến phát triển đất nước. 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Danh Sơn, Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhấn mạnh: Phát triển bền vững là con đường phát triển tất yếu được cả thế giới lựa chọn trong đó xanh hóa sự phát triển là cách thức, phương thức để thực hiện phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khó hậu. Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu là vấn đề phát triển mới cả về lý luận và thực tiễn trong thực hiện phát triển bền vững, tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu, Việt Nam có cả cơ hội và thách thức trong phát triển. 

Biến đổi khí hậu tác động ngày càng nhanh và rõ rệt, trở thành một thách thức nghiêm trọng đối với phát triển bền vững ở Việt Nam, trong đó nổi bật là các vấn đề về tư duy xanh, thực trạng và hệ quả tích lũy về tài nguyên môi trường, nguồn lực (tài chính, con người, bộ máy tổ chức, khoa học công nghệ...); năng lực tổ chức thực hiện, hệ quả tích lũy từ phát triển nóng nền kinh tế "nâu", lối sống, hành vi sản xuất, tiêu dùng... 

"Bộ chỉ số kinh tế xanh cho Việt Nam cần lưu ý đến các khía cạnh về tài sản tự nhiên, hiệu quả tài nguyên và năng lượng, môi trường không khó, chính sách và quy định môi trường, công bằng xã hội trong lĩnh vực môi trường trên nguyên tắc lựa chọn các chỉ số tính đơn giản, tính đại diện, tính hợp lý và tính khả thi", Thạc sĩ Nguyễn Thị Yến, Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh. 

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đã trao đổi, chia sẻ những vấn đề cũng như những giải pháp liên quan đến chỉ số kinh tế xanh trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu: Sự phù hợp và khả năng áp dụng tại Việt Nam. 
Thắng Trung

Đề xuất