Thuận Bắc chủ động chuyển đổi cây trồng ứng phó với hạn hán

Nhằm hạn chế thiệt hại,  ngay  từ  vụ  Đông -  Xuân  2015  -  2016, huyện  đã  vận  động đồng  bào  chuyển  đổi gần  400  ha  đất  trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây màu như:  ngô,  đậu  xanh, dưa hấu… Huyện cũng trích  từ  nguồn  kinh phí  chống  hạn  gần 500 triệu đồng để mua giống hỗ trợ nông dân, đồng  thời  tổ  chức  tập huấn,  hướng  dẫn  kỹ thuật  chăm  sóc  cây trồng.  Đến  nay,  lứa đậu  xanh  đầu  tiên đã  cho  thu  hoạch  đạt năng  suất  hơn  1  tấn/ha,  cho  lợi  nhuận  gấp đôi trồng lúa.
 
Ngô lai sau khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã cho thu hoạch

Để  mang  lại  hiệu quả  cao  nhất,  huyện đã  kêu  gọi  các  doanh nghiệp  tham  gia  ký kết, bao tiêu sản phẩm cho  nông  dân.  Chính quyền  các  địa  phương cũng  khuyến  khích người  dân  tận  dụng hết  phụ  phẩm  nông nghiệp để làm thức ăn cho gia súc trong mùa hạn này..

Chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây màu khác

 

Cán bộ khuyến nông hướng dẫn đồng bào phương pháp trồng lúa tiết kiệm nước

Để đối phó với hạn hán, người dân ở huyện Thuận Bắc đã chủ động chuyển sang trồng ngô lai

Đồng bào Raglai ở xã Công Hải, huyện Thuận Bắc trồng cây mía ít sử dụng nước tưới, phù hợp với điều kiện khô hạn 

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật canh tác lúa cho đồng bào

Tận dụng nguồn nước ít ỏi để canh tác

 Đề xuất