Thừa Thiên-Huế mở rộng diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản

Trong 6 tháng đầu năm 2016, sản lượng nuôi trồng thủy sản của tỉnh Thừa Thiên - Huế ước đạt gần 3.700 tấn, trong đó cá các loại đạt gần 2.600 tấn, còn lại là tôm và thủy sản khác.
 
 Nuôi trồng thủy sản ở vùng đầm Cầu Hai, huyện Phú Lộc. 

 

Nuôi trồng thủy sản ở xã Hương Phong, thị xã Hương Trà. 

Thủy sản được nuôi trồng ở xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền. 

 Người dân nuôi trồng thủy sản ở xã Hương Phong, thị xã Hương Trà. 

Nuôi trồng thủy sản ở vùng đầm Cầu Hai, huyện Phú Lộc. 


 

 

Đề xuất