Thừa Thiên-Huế: Đào tạo nghề cho đối tượng bị nhiễm điôxin và người khuyết tật

Được thành lập từ năm 2014, mỗi năm trung tâm đào tạo nghề cho khoảng 20-25 đối tượng, giúp cho người khuyết tật, phụ nữ, thanh niên các dân tộc thiểu số có nghề nghiệp ổn định, giúp họ sớm hòa nhập với cộng đồng.
 
Các học viên trong lớp học làm hàng thủ công mỹ nghệ. 

Các học viên trong lớp học dệt zèng. 

Hướng dẫn các học viên dệt thổ cẩm

Các học viên trong lớp học làm hàng thủ công mỹ nghệ. 

Một giờ học may của các học viên


 

 

Đề xuất