Thừa Thiên - Huế đầu tư gần 1.200 tỷ đồng tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Theo đó, tỉnh thực hiện dự án như: đầu tư nâng cấp khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão kết hợp mở rộng cảng cá Thuận An; các dự án đầu tư hạ tầng khu nuôi trồng thủy sản xã Phong Hải (huyện Phong Điền); đầu tư hạ tầng vùng nuôi tôm cao triều Phú Xuân (huyện Phú Vang), đầu tư hạ tầng vùng nuôi tôm cao triều Vinh Hưng (Phú Lộc); dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng ven biển, đầm phá tỉnh Thừa Thiên - Huế. Dự án trồng rừng gỗ lớn tỉnh Thừa Thiên - Huế giai đoạn 2016-2020; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn phát triển sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh.

Thừa Thiên - Huế còn tập trung cho dự án tăng cường năng lực quản lý an toàn thực phẩm, xây dựng các mô hình chuỗi sản xuất kinh doanh an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, thực hiện dự án hỗ trợ cải tạo, phát triển nâng cao năng suất, chất lượng cây bưởi thanh trà; dự án hỗ trợ xây dựng cánh đồng lớn cho một số cây trồng lúa, lạc, rau; dự án trang trại sản xuất lợn giống ông bà và dự án trang trại sản xuất bò giống bố mẹ.

Mục tiêu của Thừa Thiên - Huế hướng tới là nâng cao giá trị gia tăng và phát triển một nền nông nghiệp bền vững. Bên cạnh đó, phát triển nông nghiệp, nông thôn toàn diện gắn với xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế về nông nghiệp của tỉnh.

Trong nông nghiệp, các lĩnh vực được tỉnh ưu tiên đầu tư tập trung vào tái cơ cấu các lĩnh vực chính là trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, công nghiệp chế biến, ngành nghề nông thôn và tái cơ cấu trên từng sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực.

Trong trồng trọt, tỉnh tập trung đầu tư để chuyển đổi khoảng 3.300 ha đất lúa kém hiệu quả ở vùng miền núi, bãi ngang ven biển, vùng thiếu nước sang trồng ngô, lạc, rau, hoa và nuôi trồng thủy sản. Ổn định 52.000 ha diện tích lúa nước hàng năm (lúa chất lượng đạt trên 17.000 ha); thanh trà đạt 1.000 ha; sắn công nghiệp 7.500 - 8.000 ha; cao su khoảng 13.500 ha. Phát triển trồng rừng đến năm 2020 diện tích đất có rừng toàn tỉnh đạt 293.250 ha, trong đó diện tích rừng sản xuất 122.100 ha.

Về thủy sản, tập trung phát triển vùng nuôi tôm trên cát để xuất khẩu, với diện tích khoảng 900 ha vào năm 2020 và sản lượng nuôi khoảng 13.500 tấn. Phát triển tăng đội tàu xa bờ từ công suất 90 CV trở lên từ 15% hiện nay lên 30% năm 2020 nhằm nâng tỷ trọng sản lượng hải sản khai thác xa bờ đạt trên 70%.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế phấn đấu đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng nông nghiệp đạt trên 3,5%/năm; sản lượng lương thực có hạt từ 31-32 vạn tấn/năm; sản lượng thủy sản đạt 73.000 tấn/năm; thu nhập hộ gia đình nông thôn tăng lên từ 1,7 đến 2 lần so với năm 2015...

Quốc Việt
 

Đề xuất