Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phát huy các nguồn lực tôn giáo góp phần xây dựng, phát triển đất nước

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với các tổ chức tôn giáo. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, trong suốt tiến trình cách mạng giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước ta luôn khẳng định nhất quán quan điểm tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân và thực hiện chính sách đoàn kết tôn giáo nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Thủ tướng đánh giá, thời gian qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các chính sách, pháp luật về tôn giáo, tín ngưỡng đã được các cơ quan liên quan triển khai nghiêm túc, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật, nhất là sau khi Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được ban hành. 

Thủ tướng biểu dương những mô hình, tấm gương tiêu biểu của đồng bào các tôn giáo trong công tác an sinh xã hội như: Các lớp học, hoạt động y tế từ thiện; bảo trợ xã hội, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, người già cô đơn; hay các phong trào xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư; giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn…đã thể hiện trách nhiệm của các tôn giáo đối với xã hội, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Thủ tướng trân trọng đề nghị các quý vị chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo với trọng trách cao cả của mình, tiếp tục gưỡng mẫu, động viên chức sắc, chức việc, tín đồ tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào chung về phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 

“Chúng ta đều là người Việt Nam, đều là con cháu Hồng Lạc, chúng ta cần có trách nhiệm chung với dân tộc, cùng chung tay xây dựng đất nước”, Thủ tướng chia sẻ. 

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị các chức sắc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Nhà nước cùng giải quyết những khó khăn, vướng mắc với tinh thần xây dựng, thiện chí và khách quan, thượng tôn pháp luật và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tham dự hội nghị.Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Theo thống kê của Ban Tôn giáo Chính phủ, hiện nay, Nhà nước ta đã công nhận và cấp đăng ký hoạt động cho 39 tổ chức tôn giáo, một pháp môn tu hành với trên 24 triệu tín đồ, chiếm 27% dân số cả nước; gần 53 ngàn chức sắc, 133,7 ngàn chức việc, 28 ngàn cơ sở thờ tự. 

 

 

Đề xuất