Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh về công tác quản lý, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các chỉ đạo, tổ chức thực hiện khá hiệu quả đề án an toàn thực phẩm theo chuỗi; phiên nông sản sạch vào thứ 7 hàng tuần; công bố công khai các cơ sở đảm bảo và không đảm bảo an toàn thực phẩm. Thành phố cũng đã thực hiện hiệu quả việc thí điểm thanh tra chuyên ngành theo Quyết định 38 mà chính Thành phố có sáng kiến. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh về công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN


Tuy vậy, Thủ tướng nhận định, người dân chưa hoàn toàn yên tâm chất lượng an toàn thực phẩm hiện nay, đặc biệt là thực phẩm ở các chợ cóc, chợ tạm, thức ăn đường phố; nguồn thực phẩm từ nơi khác nhập về Thành phố. Thủ tướng đặc biệt lưu ý lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, số cơ sở vi phạm quy định an toàn thực phẩm còn lớn (30% trường hợp kiểm tra có vi phạm). Nhấn mạnh đến những yếu tố quan trọng của Chỉ thị 13, Thủ tướng lưu ý cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra mất an toàn thực phẩm trên địa bàn.
Đề xuất