Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Làm rõ nguyên nhân khiếu nại, tố cáo từ việc thu hồi đất tái định cư

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, 4 năm qua, tình hình khiếu nại, tố cáo giảm về số lượt, số đơn, nhưng lại tăng số vụ đông người. trong đó có Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đây là vấn đề cần làm rõ để có hướng giải quyết kịp thời. 

Nhận diện có đến 70% khiếu nại hành chính liên quan đến vấn đề đất đai, trong đó có 40% là thu hồi đất tái định cư, Thủ tướng đặt vấn đề, như vậy liệu thu hồi đất tái định cư có phải là vấn đề mấu chốt của khiếu kiện đông người hiện nay hay không? Từ đó, Thủ tướng yêu cầu tập trung giải quyết vấn đề này. 

Chiều 7/10/2016, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

“Luật Đất đai năm 2013 quyết định thu hồi đất, trình tự thu hồi đất là có giảm hơn. Nhưng khiếu nại nhiều về giá đền bù, chúng ta vẫn giữ giá cũ, không đảm bảo tái định cư và cuộc sống tối thiểu. Tái định cư phải đảm bảo cuộc sống bằng hoặc cao hơn nơi ở cũ. Chúng ta có thực hiện và nhận thức được vấn đề này không” ?, -Thủ tướng nêu câu hỏi.
Thủ tướng cũng lưu ý các địa phương, việc khiếu nại, tố cáo về đất đai còn nhiều có nguyên nhân từ việc thu hồi đất không đúng quy hoạch, trình tự, thủ tục, thẩm quyền và chưa minh bạch, công bằng. 

Chiều 7/10/2016, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN


Tại hội nghị này, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 14 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó phải kiểm điểm, rà soát, đánh giá lại kết quả thực hiện các văn bản pháp luật và chỉ đạo của Trung ương về vấn đề khiếu nại tố cáo tiếp công dân ở từng cơ quan, bộ, ngành, địa phương đánh giá trách nhiệm của cán bộ công chức chuyên trách thực hiện nhiệm vụ này. 

Thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến tại hội nghị, hoàn chỉnh báo cáo và ban hành thông báo để làm cơ sở chỉ đạo cụ thể hơn nữa các ngành, các cấp, đặc biệt là các địa phương theo hướng nhận thức rõ hơn, đổi mới và có cách làm hiệu quả hơn, kịp thời giải quyết các vướng mắc, khiếu nại của người dân./. 

 


Đề xuất