Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Kiên quyết không để tình trạng lợi ích nhóm chi phối chính sách

Theo quy định, kể từ ngày 1/7/2016 khi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 có hiệu lực, cần phải ban hành kịp thời tất cả các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh. Bởi lẽ theo quy định của luật này, các văn bản quy định chi tiết thi hành sẽ hết hiệu lực cùng với luật, pháp lệnh hết hiệu lực. Nếu không ban hành kịp thời sẽ tạo “khoảng trống pháp lý” tác động rất lớn đến công tác quản lý điều hành và thực hiện các quyền con người, quyền công dân và môi trường đầu tư kinh doanh. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN


Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc chuẩn bị cho một loạt luật có hiệu lực từ 1/7 là khối lượng công việc rất lớn . Nhắc lại chủ trương xây dựng Chính phủ kiến tạo , Thủ tướng cho rằng, nhiệm vụ xây dựng thể chế là rất quan trọng, với mục tiêu phải tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, giải phóng sức sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế. Thể chế đó cũng phải gỡ bỏ rào cản đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, kiên quyết không để tình trạng lợi ích nhóm chi phối chính sách. Việc xây dựng cơ chế chính sách, ngoài việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân, thì cũng cần chú ý đến hạn chế mặt trái của cơ chế thị trường. 

B iểu dương các Bộ thời gian qua đã có nhiều cố gắng xây dựng thể chế, nhất là các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành các Luật có hiệu lực từ ngày 1/7 tới, Thủ tướng yêu cầu các Bộ rà soát, cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh, các giấy phép con bất hợp lý; đặc biệt không đặt ra các quy định mới gây khó khăn đối với đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ ban hành các điều kiện kinh doanh đúng luật, rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện, để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tinh thần là đảm bảo chất lượng các văn bản luật, không chạy theo số lượng. “Thời điểm này vẫn còn thời gian, nên các Bộ phải tiếp tục cập nhật, công khai các dự thảo trên các phương tiện truyền thông, các cổng thông tin điện tử để các đối tượng chịu sự điều chỉnh góp ý. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan thường trực thi hành Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp phải tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành rà soát, tiếp thu các góp ý để chất lượng của luật được thể hiện ở các văn bản sắp ban hành”, Thủ tướng chỉ đạo. 

Thủ tướng nhấn mạnh, tinh thần là không được “sao chép nguyên xi” những quy định cũ cho vào nghị định mới, mà cần có giải pháp tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp một cách thực chất. Hoan nghênh các cơ quan liên quan, nhà đầu tư, doanh nghiệp đã quan tâm, góp ý vào quá trình xây dựng các nghị định hướng dẫn quan trọng này, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục tổng hợp, tiếp thu để hoàn thiện các dự thảo. 

“Văn bản nào sau này ban hành mà có sai sót, phải sửa đổi thì Bộ trưởng chủ trì phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh. Khẳng định đây là trách nhiệm nặng nề của các thành viên Chính phủ, Thủ tướng đề nghị, sau cuộc họp này, nếu còn ý kiến góp ý, các Bộ ngành tiếp tục nghiên cứu tiếp thu, nhất là các ý kiến từ phía các tổ chức xã hội, các hiệp hội, ngành nghề để hoàn thiện dự thảo, đảm bảo tính thực thi cao của văn bản sau khi được ban hành./. Đề xuất