Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không ngừng đổi mới hoạt động của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Trong thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam các cấp đã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động. Qua đó, nhận thức, năng lực của cán bộ, hội viên, phụ nữ được nâng lên, chị em được hỗ trợ các kiến thức cần thiết để cùng các thành viên trong gia đình xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc…

Hội đã đẩy mạnh việc thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” theo hướng xác định nội dung thi đua trọng tâm hàng năm, tổ chức các đợt thi đua đặc biệt, các đợt thi đua ngắn hạn gắn với các sự kiện lớn của đất nước. Nhằm vận động, phát huy vai trò phụ nữ trong giải quyết các vấn đề đặt ra đối với gia đình, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phát động và triển khai sâu rộng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” (không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không sinh con thứ 3 trở lên, không có con bỏ học và suy dinh dưỡng, không có bạo lực gia đình; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ), đáp ứng được nhiều tiêu chí của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới của Chính phủ.

Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã tích cực xây dựng kế hoạch và thường xuyên chỉ đạo thực hiện các giải pháp phù hợp với thực tế tại địa phương; tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, hội viên, phụ nữ nhận thức đúng và hiểu rõ về tình hình kinh tế, xã hội của đất nước, tạo sự đồng thuận, chung sức, chung lòng cùng Nhà nước thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; vận động phụ nữ chủ động, tích cực tham gia phát triển sản xuất kinh doanh, triệt để thực hiện tiết kiệm ngân sách; đẩy mạnh giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ nghèo;…

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả các mặt hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thời gian qua với nhiều điểm đổi mới; hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động và phát triển kinh tế-xã hội, bình đẳng giới được các cấp Hội phát động tiếp tục được nâng cao đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương cũng như cả nước. Số lượng hội viên ngày càng đông, qua đó khẳng định vị thế, vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với tư cách một tổ chức chính trị xã hội quan trọng hàng đầu của đất nước.

Góp ý với công tác của Hội, Thủ tướng đề nghị các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đổi mới mạnh mẽ hơn nữa các mặt công tác, không hành chính hóa; đa dạng hóa hơn nữa cách thức, mô hình hoạt động. Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện cho hoạt động của Hội, quan tâm nhiều hơn đến việc chăm sóc, hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Thủ tướng cũng mong muốn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đẩy mạnh việc thực hiện chương trình bình đẳng giới, nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ trong các cơ quan chính quyền các cấp, các cơ quan dân cử.

Đề cập đến hoạt động phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với Chính phủ, Thủ tướng nhấn mạnh đến nội dung phối hợp tuyên truyền nhằm truyền tải tới chị em phụ nữ các vùng miền trên cả nước chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, động viên, hỗ trợ chị em cùng chung tay phát triển kinh tế-xã hội làm giàu cho gia đình và xã hội.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng cần chủ động phối hợp với các bộ, ngành địa phương trong việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của chị em phụ nữ, như điều kiện chăm sóc sức khỏe, thai sản, điều kiện làm việc, thời giờ nghỉ ngơi…; tham gia giám sát phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính sách pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của bà mẹ và trẻ em.

Tại buổi làm việc, cơ bản tán thành các đề xuất của Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Thủ tướng đồng ý về chủ trương đưa việc thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chủ trương xây dựng Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2027, trên cơ sở phối hợp, tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành Trung ương, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho chị em trong khởi nghiệp, phát triển kinh tế, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước./.

Đề xuất