Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2016

Cuộc họp chiều nay, các thành viên Chính phủ đã cho ý kiến vào báo cáo thẩm tra về 5 dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan là Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội; Giao thông Vận tải; Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Dân tộc. 

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo.Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

 Thủ tướng đã đồng ý để Ngân hàng Nhà nước thành lập Vụ Truyền thông, nhưng duy nhất chỉ có Ngân hàng Nhà nước được thành lập thêm Vụ này với điều kiện không được tăng thêm biên chế; Ngân hàng Nhà nước không duy trì văn phòng đại diện các tỉnh phía Nam. Thủ tướng cũng đồng ý để Ngân hàng Nhà nước duy trì hệ thống ở các địa phương. 
Thủ tướng cũng đề nghị các cơ quan trên không thành lập mới Vụ Thi đua Khen thưởng, đơn vị nào đang kiêm nhiệm công việc này thì giữ nguyên. Thủ tướng nhất trí với dự thảo Nghị định, để Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội quản lý Nhà nước về lao động nghề nghiệp, trừ lĩnh vực sư phạm. 

Về đề nghị kéo dài thời gian thực hiện Nghị định số 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, sau khi nghe Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo và các thành viên Chính phủ có ý kiến, Thủ tướng đồng ý kéo dài hiệu lực của Nghị định 67 thêm 1 năm. 

Cũng trong chiều nay, Văn phòng Chính phủ đã thông báo về việc Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận đề nghị của Bộ Y tế, tăng giá dịch vụ y tế tại 4 địa phương. Đề nghị này cũng nhận được sự đồng thuận của các Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, cho rằng, việc tăng giá này không tác động đến chỉ số giá tiêu dùng CPI. Và thực tế trong năm nay, CPI vẫn ở mức dưới 5%. 

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quyết tâm của Chính phủ trong việc tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4, duy trì đoàn kết thống nhất, nỗ lực hoàn thành cao nhất nhiệm vụ quản lý điều hành kinh tế-xã hội trong thời gian tới./. 
 


Đề xuất